Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Menu

Portal javnih nabavki

Јавне набавке

  1. Predmet javne nabavke

            Predmet javne nabavke br. 404-21/2017-05 je nabavka usluga – Usluge uklanjanja, transporta i uništavanja leševa i otpada životinjskog porekla, na period od 12 meseci

 

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika nabavke:

Usluge sakuplјanja otpada – 90511000

Usluge prevoza otpada – 90512000

Usluge spalјivanja otpada – 90513300

 

 

Javna nabavka male vrednosti usluga radi zaklјučenja okvirnog sporazuma – Održavanje javne rasvete, radovi sa električnim instalacijama, orezivanje granja drveća i skidanje snega sa krovova u naselјenim mestima opštine Bački Petrovac  JN br. 404-20/2017-05

 

 

 

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA – Ojačanje i rehabilitacija kolovozne konstrukcije puta od Bačkog Petrovca do Kulpina, JN 404-17/2017-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 19.10.2017. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu:
OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom:
„PONUDA ZA JAVNU NABAVKU DODATNI RADOVI NA ADAPTACIJI ZGRADE OPŠTINSKE UPRAVE U BAČKOM PETROVCU
RADI POVEĆANјA ENERGETSKE EFIKASNOSTI , JN 404-19/2017-05 – NE OTVARATI!“
najkasnije do 13.09.2017. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja.

 

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu:
OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom:
„PONUDA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA – nabavka goriva za putničke automobile, JN 404-18/2017-05 – NE OTVARATI!“
najkasnije do 18.09.2017. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja

Понуде се подносе лично на писарници наручиоца или путем поште на адресу: ОПШТИНСКА УПРАВА, 21470 БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, КОЛАРОВА 6. са назнаком: „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ НА ПОВЕЋАЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ, ЈН 404-16/2016-05 – НЕ ОТВАРАТИ!“ најкасније до 31.07.2017. године до 12 часова без обзира на начин достављања.

 

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA – Izgradnja saobraćajnice S5 u industrijskoj zoni u Bačkom Petrovcu, JN 404-07/2017-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 07.07.2017. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja.

 

JLIB_HTML_PAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ZAIZBORE2020

Plakat PROGRAM SNS 2021 web1

sergej ćetković web

JAZAVAC2

Преузимање докумената

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Архива - Јавне набавке