Portal javnih nabavki

Јавне набавке

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA: STUDIJA POSTOJEĆEG STANJA KANALIZACIONOG SISTEMA NA TERITORIJI OPŠTINE BAČKI PETROVAC JN 404-4/2020-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA - STUDIJA POSTOJEĆEG STANјA KANALIZACIONOG SISTEMA NA TERITORIJI OPŠTINE BAČKI PETROVAC, JN 404-4/2020-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 16.03.2020. godine do 10 časova bez obzira na način dostavlјanja

JAVNA NABAVKA RADOVA: REHABILITACIJA KOLOVOZNIH KONSTRUKCIJA U ULICAMA U BAČKOM PETROVCU I INDUSTRIJSKOJ ZONI JN br. 404-3/2020-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA - REHABILITACIJA KOLOVOZNIH KONSTRUKCIJA U ULICAMA U BAČKOM PETROVCU I INDUSTRIJSKOJ ZONI, JN 404-3/2020-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 30.03.2020. godine do 10 časova bez obzira na način dostavlјanja

 

Javna nabavka male vrednosti usluga: lični pratilac deteta JN 404-2/2020-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA - LIČNI PRATILAC DETETA, JN 404-2/2020-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 19.02.2020. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja

 

Javna nabavka male vrednosti usluga: nabavka usluge socijalne zaštite „Treba mi pomoć u kući i van nje“ JN 404-1/2020-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGE SOCIJALNE ZAŠTITE  „TREBA MI POMOĆ U KUĆI I VAN NјE“, JN 404-1/2020-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 20.02.2020. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI RADOVA: RADOVI NA IZRADI UNUTRAŠNjEG GASNOG RAZVODA I POVEZIVANjE POSTOJEĆE KOTLARNICE S NOVOM -SLOVAČKO VOJVOĐANSKO POZORIŠTE JN 404-29/2019-05

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI RADOVA: RADOVI NA IZRADI UNUTRAŠNjEG GASNOG RAZVODA I POVEZIVANjE POSTOJEĆE KOTLARNICE S NOVOM -SLOVAČKO VOJVOĐANSKO POZORIŠTE JN 404-29/2019-05

 

 

 

 

HVATANJE PASA LUTALICA NA TERITORIJI OPŠTINE BAČKI PETROVAC JN 404-28/2019-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA - HVATANјE PASA LUTALICA NA TERITORIJI OPŠTINE BAČKI PETROVAC, JN 404-28/2019-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 26.12.2019. godine do 10:30 časova bez obzira na način dostavlјanja

javna nabavka male vrednosti usluga: konkursna dokumentacija održavanјe javne rasvete, radovi sa električnim instalacijama, orezivanјe granјa drveća i skidanјe snega sa krovova u naseljenim mestima opštine Bački Petrovac JN 404-27/2019-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA - ODRŽAVANјE JAVNE RASVETE, RADOVI SA ELEKTRIČNIM INSTALACIJAMA, OREZIVANјE GRANјA DRVEĆA I SKIDANјE SNEGA SA KROVOVA U NASELjENIM MESTIMA OPŠTINE BAČKI PETROVAC, JN 404-27/2019-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 21.11.2019. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja

Javna nabavka male vrednosti usluga: konkursna dokumentacija usluge uklanjanja, transporta i uništavanja leševa i otpada životinjskog porekla jn 404-26/2019-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA - USLUGE UKLANJANJA, TRANSPORTA I UNIŠTAVANJA LEŠEVA I OTPADA ŽIVOTINJSKOG POREKLA, JN 404-26/2019-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 18.11.2019. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja

 

Javna nabavka male vrednosti radova: konkursna dokumentacija izgradnja i rekonstrukcija trotoara JN 404-25/2019-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA - IZGRADNјA I REKONSTRUKCIJA TROTOARA, JN 404-25/2019-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 04.11.2019. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja

 

Nabavka aparata automatskog biohemijskog analizatora za potrebe dijagnostike primarne zdravstvene zaštite ЈN 404-24/2019-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA - NABAVKA APARATA AUTOMATSKOG BIOHEMIJSKOG ANALIZATORA  ZA POTREBE DIJAGNOSTIKE PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, JN 404-24/2019-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 01.11.2019. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja

Popis

baner2022

blue-christmas-2-1348885-Recovered.jpg

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

izbori2022

JAZAVAC2

za sajt

Преузимање докумената

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Архива - Јавне набавке

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика