Portal javnih nabavki

Јавне набавке

Nabavka građevinskog materijala, nameštaja i električnih uređaja za seoska domaćinstva - ЈN RHP-W5-404-18/2018-05

Nabavka građevinskog materijala, nameštaja i električnih uređaja za seoska domaćinstva. Broj publikacije RHP-W5-404-18/2018-05. Zajednički regionalni program o trajnim rešenjima za izbeglice i raseljena lica/Program stambenog zbrinjavanja u Republici Srbiji

 

JAVNA NABAVKA RADOVA: UREĐENјE SAOBRAĆAJNICA UZ DRŽAVNI PUT - ZAVRŠETAK RADOVA NA POJAČANOM ODRŽAVANјU DRŽAVNOG PUTA IIA REDA BR. 111 U BAČKOM PETROVCU - JN 404-4/2018-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA - UREĐENјE SAOBRAĆAJNICA UZ DRŽAVNI PUT - ZAVRŠETAK RADOVA NA POJAČANOM ODRŽAVANјU DRŽAVNOG PUTA IIA REDA BR. 111 U BAČKOM PETROVCU, JN 404-4/2018-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 13.08.2018. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja

 

Javna nabavka dobara: Nabavka kontejnera i kanti za odlaganje komunalnog otpada – JN 404-17/2018-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA - NABAVKA KONTEJNERA I KANTI ZA ODLAGANјE KOMUNALNOG OTPADA, JN 404-17/2018-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 22.06.2018. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja

 

 

 

JAVNA NABAVKA RADOVA: OBELEŽAVANјE HORIZONTALNE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE - JN 404-16/2018-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA - OBELEŽAVANјE HORIZONTALNE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE, JN 404-16/2018-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 18.06.2018. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja

 

Električna energija za javnu rasvetu u naselјenim mestima opštine Bački Petrovac - JN 404-15/2018-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA – ELEKTRIČNA ENERGIJA ZA JAVNU RASVETU U NASELjENIM MESTIMA

OPŠTINE BAČKI PETROVAC, JN 404-15/2018-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 05.07.2018. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja

 

Javna nabavka radova – Rekonstrukcija autobuskih stajališta – solarna, JN 404-13/2018-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA - REKONSTUKCIJA AUTOBUSKIH STAJALIŠTA - SOLARNA , JN 404-13/2018-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 25.05.2018. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja

 

Javna nabavka usluga - Sistematsko suzbijanje komaraca na teritoriji opštine Bački Petrovac - ЈN 404-14/2018-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA – sistematsko suzbijanje komaraca na teritoriji opštine Bački Petrovac, JN 404-14/2018-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 04.05.2018. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja

 

 

Nabavka i ugradnja opreme u zonama škole i postavljanje brzinskih displeja - JN 404-12/2018-05

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA - NABAVKA I UGRADNјA OPREME U ZONAMA ŠKOLE I POSTAVLjANјE BRZINSKIH DISPLEJA , JN 404-12/2018-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 27.04.2018. godine do 12 časova bez obzira na način dostavlјanja 

 

Javna nabavka male vrednosti - usluge uklanjanja, transporta i uništavanja leševa i otpada životinjskog porekla - ЈN 404-11/2018-05

Javna nabavka radova: Dogradnјa i adaptacija objekta PU „Včielka“ u Kulpinu

Ponude se podnose lično na pisarnici naručioca ili putem pošte na adresu: OPŠTINSKA UPRAVA, 21470 BAČKI PETROVAC, KOLAROVA 6. sa naznakom: „PONUDA ZA JAVNU NABAVKU RADOVA - DOGRADNјA I ADAPTACIJA OBJEKTA PU „VČIELKA“ U KULPINU, JN 404-5/2018-05 – NE OTVARATI!“ najkasnije do 03.05.2018. godine do 10 časova bez obzira na način dostavlјanja.

 

 

 

 

Popis

baner2022

kupci 1

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

izbori2022

JAZAVAC2

za sajt

Преузимање докумената

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Архива - Јавне набавке

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика