Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Republika Srbija
Autonomna pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
OPŠTINSKO VEĆE
Broj:016-4 /188 - 2020
Dana: 17.11.2020. godine
Bački Petrovac, Kolarova 6.

 

Na osnovu člana 105. stav 2. Statuta Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 3/2019) i člana 4. Odluke o vrstama propisa koje donosi Skupština Opštine, za koje je obavezna javna rasprava, te postupku i načinu sprovođenja javne rasprave („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 9/2018), Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac, na svojoj 11. sednici, održanoj dana 17.11.2020. godine, građanima, udruženjima, stručnoj i ostaloj javnosti, u p u ć u j e

 

J A V N I P O Z I V
za učešće u javnoj raspravi
o nacrtu Odluke o izradi izmena i dopuna Plana detalјne regulacije za kompleks postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Kulpinu

Javna rasprava o nacrtu Odluke o izradi izmena i dopuna Plana detalјne regulacije za kompleks postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Kulpinu počinje danom objavlјivanja ovog javnog poziva na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Bački Petrovac i traje 20 dana, odnosno do 07.12.2020. godine.
Predlozi i primedbe na nacrt Odluke o izradi izmena i dopuna Plana detalјne regulacije za kompleks postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Kulpinu se u toku trajanja javne rasprave mogu dostaviti u pisanoj formi lično u pisarnici Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac ili poštom na adresu Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac, Kolarova 6, 21 470 Bački Petrovac, kao i elektronskom poštom na adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Dana 04.12.2020. godine ( u petak ), u zgradi Opštine Bački Petrovac, u Bačkom Petrovcu, Kolarova 6, u Velikoj sali Skupštine opštine Bački Petrovac (I sprat), sa početkom u 11:00 časova, održaće se otvoreni sastanak predstavnika nadležnih organa Opštine Bački Petrovac sa zainteresovanim građanima, udruženjima, stručnom i ostalom javnošću, na kojem će se obrazložiti predmetni nacrt Odluke o izradi izmena i dopuna Plana detalјne regulacije za kompleks postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Kulpinu i prisutni će moći usmeno da iznesu svoje predloge i primedbe povodom istog.
Nacrt Odluke o izradi izmena i dopuna Plana detalјne regulacije za kompleks postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Kulpinu se može preuzeti na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs), u prilogu ovog javnog poziva.PREDSEDNIK
OPŠTINSKOG VEĆA
Jasna Šproh

Odluka o izradi Izmena i dopuna PDR za PPOV u Kulpinu

Rešenje o neizrađivanju strateške procene

 

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Podsticanje zapošljavanja mladih u Dunavskom regionu južne Bačke

banerkler

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih

ssm2

sco2

Medjunarodni dan devojcica resize