Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
SKUPŠTINA OPŠTINE
P r e d s e d n i k
Broj: 016-3/21-2020-02
Dana: 29.09.2020. godine
Bački Petrovac, Kolarova 6

 

Na osnovu člana 15. Odluke o obrazovanju Saveta za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera lokalne samouprave u Srbiji („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 14/2008 i 6/2013), upućujem

 

J A V N I P O Z I V
ZA PREDLAGANjE KANDIDATA ZA ČLANOVE
SAVETA ZA PRAĆENjE PRIMENE ETIČKOG KODEKSAPokrećem postupak predlaganja kandidata za članove Saveta za praćenje primene Etičkog kodeksa Opštine Bački Petrovac.

U skladu sa članom 13. i 14. Odluke o obrazovanju Saveta za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera lokalne samouprave u Srbiji, inicijativu za izbor člana Saveta može dati svaka odbornička grupa formirana u Skupštini opštine Bački Petrovac, Saveti Mesnih zajednica sa teritorije Opštine Bački Petrovac ili najmanje 30 punoletnih građana sa prebivalištem u Opštini Bački Petrovac a predloženi kandidat za člana Saveta daje pisanu izjavu da prihvata kandidaturu za člana Saveta.

Određujem rok za podnošenje inicijative za izbor članova Saveta u trajanju 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva, odnosno do 14.10.2020. godine.

Sastav, način izbora članova, nadležnosti i ovlašćenja Saveta uređeni su Odlukom o obrazovanju Saveta za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera lokalne samouprave u Srbiji („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 14/2008 i 6/2013), koja je objavljena na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs).

 

P R E D S E D N I K
SKUPŠTINE OPŠTINE
dr. Jan Jovankovič

ZAIZBORE2020

Plakat PROGRAM SNS 2021 web1

sergej ćetković web

vakcina19

JAZAVAC2

Doklady na stiahnutie

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt slovački

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48
Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Podsticanje zapošljavanja mladih u Dunavskom regionu južne Bačke

banerkler

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih

ssm2

sco2

Medjunarodni dan devojcica resize