Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 016-2/25-2019
Dana: 21.02.2019. godine
Bački Petrovac

JAVNI POZIV
za učešće u javnoj raspravi o


NACRTU ODLUKE O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENјE JAVNIH POVRŠINA

ZA TERITORIJU OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

Na osnovu člana 4. stav 1. tačka 5. i člana 7. i 8. Odluke o vrstama propisa koje donosi Skupština opštine Bački Petrovac, za koje je obavezna javna rasprava, te postupku i načinu sprovođenja javne rasprave („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 9/2018), javnosti Opštine Bački Petrovac se upućuje javni poziv za učešće u javnoj raspravi povodom

- nacrta Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju opštine Bački Petrovac

Svoje predloge, sugestije i primedbe na nacrt Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju opštine Bački Petrovac možete dostaviti do 26.02.2019. godine,


-putem pošte na adresu:
Opština Bački Petrovac 

Odelјenje za budžet, finansije i poresku administraciju

Kolarova br.6
21470 Bački Petrovac

 

ili


- putem elektronske pošte na e-mail :   JLIB_HTML_CLOAKING.


  NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE
 Jaroslava Čanji Jević, dipl. prav.

Nacrt odluke preuzmite ovde:


Nacrt Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju opštine Bački Petrovac


 

ZAIZBORE2020

Plakat PROGRAM SNS 2021 web1

sergej ćetković web

vakcina19

JAZAVAC2

Doklady na stiahnutie

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt slovački

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac