Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 016-2/25-2019
Dana: 21.02.2019. godine
Bački Petrovac

JAVNI POZIV
za učešće u javnoj raspravi o


NACRTU ODLUKE O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENјE JAVNIH POVRŠINA

ZA TERITORIJU OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

Na osnovu člana 4. stav 1. tačka 5. i člana 7. i 8. Odluke o vrstama propisa koje donosi Skupština opštine Bački Petrovac, za koje je obavezna javna rasprava, te postupku i načinu sprovođenja javne rasprave („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 9/2018), javnosti Opštine Bački Petrovac se upućuje javni poziv za učešće u javnoj raspravi povodom

- nacrta Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju opštine Bački Petrovac

Svoje predloge, sugestije i primedbe na nacrt Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju opštine Bački Petrovac možete dostaviti do 26.02.2019. godine,


-putem pošte na adresu:
Opština Bački Petrovac 

Odelјenje za budžet, finansije i poresku administraciju

Kolarova br.6
21470 Bački Petrovac

 

ili


- putem elektronske pošte na e-mail :   JLIB_HTML_CLOAKING.


  NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE
 Jaroslava Čanji Jević, dipl. prav.

Nacrt odluke preuzmite ovde:


Nacrt Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina za teritoriju opštine Bački Petrovac


 

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac