Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Javni pozivi i konkursi

Skupština Opštine Bački Petrovac, na osnovu čl. 36. st. 3. i 4. i čl. 39. Zakona o javnim preduzećima („Sl. glasnik RS“, br. 15/2016), i Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JKP „Progres“ Bački Petrovac, br. 011-50/2017-02 od 20.07.2017. godine, na svojoj XIV sednici održanoj dana 20.07.2017. godine, oglašava

J A V N I   K O N K U R S

za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća

„Progres“ Bački Petrovac

Opširnije: Javni konkurs za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Progres“ Bački Petrovac

Skupština Opštine Bački Petrovac, na osnovu čl. 36. st. 3. i 4. i čl. 39. Zakona o javnim preduzećima („Sl. glasnik RS“, br. 15/2016) i Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JKP „Komunalac“ Maglić br. 011-51/2017-02 od 20.07.2017. godine na svojoj XIV sednici održanoj dana 20.07.2017. godine, oglašava

J A V N I   K O N K U R S

za izbor direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove

„Komunalac“ Maglić

Opširnije: Javni konkurs za izbor direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić

Raspisuje se Oglas za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog nadmetanja – licitacije, po tržišnim uslovima, i to sledećih nepokretnosti:

Dvosoban stan br. 11 na drugom spratu koji se sastoji od prostorija označenih br. 1-7 u površini od 57,49 m2 a kome stanu pripada i prostorija u podrumu označena br. 19 u površini od 6,25 m2 u dvospratnoj stambenoj zgradi u ul. 14. VUSB br 7-9, upisan u zknj. ul. br. 7048/11 KO Bački Petrovac, sagr. na parc. br. 1861 ...>

Opširnije: Oglas za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog...

Na osnovu člana 35. i 36. Zakona o kulturi (Službeni glasnik RS, br. 72/2009) i  člana 22. i 23. Statuta Muzeja vojvođanskih Slovaka (dalje MVS), Upravni odbor MVS u Bačkom Petrovcu raspisuje

Konkurs za izbor direktora Muzeja vojvođanskih Slovaka

Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove:

Opširnije: Konkurs za izbor direktora Muzeja vojvođanskih Slovaka

Ovim Rešenjem vrši se dodela sredstava za sufinansiranje  projekata u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Bački Petrovac, a u skladu sa sprovedenim javnim pozivom  i na osnovu predloga Komisije, od 21.03.2017. godine, na sledeći način:

Opširnije: Rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti...

Opširnije: Javni poziv za dodelu sredstava iz Budžeta Opštine Bački Petrovac za 2017.godinu namenjenih...JAVNI POZIV ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDžETA OPŠTINE BAČKI PETROVAC ZA 2017. GODINU namenjenih finansiranju i sufinansiranju:

I. Programa u oblasti kulture i umetnosti, koje u okviru svojih programskih aktivnosti realizuju organizacije ili udruženja tokom 2017. godine, u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 dinara. Sredstva su predviđena u Odluci o budžetu za 2017. godinu Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“ br.20a/2016) u razdelu 4, glava 1 , funkcija 820 – usluge kulture, program 13, programska klasifikacija 1201- 0002, pozicija 126, ekonomska klasifikacija 481 – dotacije nevladinim organizacijama, kulturno-umetnička društva;

Opširnije: Javni poziv za dodelu sredstava iz Budžeta Opštine Bački Petrovac za 2017.godinu namenjenih...

Opširnije: Oglas za davanje u zakup poslovno-kancelarijskog prostora  u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac...Raspisuje se Oglas za davanje u zakup poslovno-kancelarijskog prostora u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac, čiji je korisnik Slovačko Vojvođansko Pozorište, u postupku prikupljanja pismenih ponuda, po tržišnim uslovima, i to:

Opširnije: Oglas za davanje u zakup poslovno-kancelarijskog prostora u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac...

Opširnije: Javni poziv za dodelu sredstava za finansiranje troškova sportskih organizacija iz budžeta opštine...1. Ukupan iznos sredstava za finansiranje troškova Sportskih organizacija iz budžeta opštine Bački Petrovac iznosi :

5.500.000,00 dinara

Opširnije: Javni poziv za dodelu sredstava za finansiranje troškova sportskih organizacija iz budžeta opštine...

Opširnije: Javni poziv za dodelu sredstava za finansiranje POSEBNIH programa kojima se ostvaruje opšti...1. Ukupan iznos sredstava za finansiranje posebnih programa sportskih organizacija iz budžeta opštine Bački Petrovac za 2017. godinu iznosi

300.000,00 dinara

Opširnije: Javni poziv za dodelu sredstava za finansiranje POSEBNIH programa kojima se ostvaruje opšti...

·         KONKURS za dodelu kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne) u 2017. godini.
·         KONKURS za dodelu kredita za nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje u 2017. godini
·         KONKURS za dodelu kredita za nabavku opreme za stočarske farme u 2017. godini
·         KONKURS za dodelu kredita za nabavku košnica i opreme za pčelarstvo u 2017. godini
·         KONKURS za dodelu kredita za nabavku novih zaštićenih bašta (plastenici, staklenici) i opreme u njima u 2017. godini
·         KONKURS za dodelu kredita za nabavku novih protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda u 2017 godini
·         KONKURS za dodelu kredita za nabavku riblje mlađi i nove opreme za ribnjake u 2017. godini
·         KONKURS za dodelu kredita za nabavku kvalitetne teladi za tov u 2017. godini
·         KONKURS za dodelu kredita za izgradnju objekata namenjenih skladištenju žitarica, voća i povrća (silosa, podnih skladišta, hladnjača) u 2017. godini
·         KONKURS za dodelu kredita za podizanje višegodišnjih zasada voća i vinograda u 2017. godini
 
Svi konkursi su otvoreni od 19. februara sve do utroška sredstava.
 
 
 
 

Strana 9 od 10

ZAIZBORE2020

Preuzimanje dokumenata

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Arhiva - Javni pozivi