JAVNI POZIV za učešće u javnoj raspravi o nacrtu Odluke o izradi Plana detalјne regulacije bloka 11 i delova blokova 10 i 12 u naselјu Bački Petrovac

Republika Srbija                                                                         
Autonomna pokrajina Vojvodina                                               
OPŠTINA BAČKI PETROVAC                                         
OPŠTINSKO VEĆE
Broj: 016-4/2/2-2023
Dana:27.01.2023. godine
Bački Petrovac, Kolarova 6.
 

            Na osnovu člana 11. stav 2. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, br. 129/2007, 83/2014-dr.zakon, 101/2016-dr.zakon, 47/2018 i 111/2021-dr.zakon), člana 105. stav 2. Statuta Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 3/2019) i člana 4. Odluke o vrstama propisa koje donosi Skupština Opštine, za koje je obavezna javna rasprava, te postupku i načinu sprovođenja javne rasprave („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 9/2018), Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac, na svojoj 89.sednici, održanoj dana 31.01.2023. godine, građanima, udruženjima, stručnoj i ostaloj javnosti, u p u ć u j e

J A V N I   P O Z I V

za učešće u javnoj raspravi

o nacrtu Odluke o izradi  Plana detalјne regulacije bloka 11  i delova blokova 10 i 12 u naselјu Bački Petrovac

 

Javna rasprava o nacrtu Odluke o izradi Plana detalјne regulacije bloka 11 i delova blokova 10 i 12 u naselјu Bački Petrovac (u dalјem tekstu: Odluka o izradi Plana) počinje danom objavlјivanja ovog javnog poziva na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Bački Petrovac i traje 20 dana, odnosno do 20.02.2023. godine.

Predlozi i primedbe na nacrt Odluke o izradi Plana se u toku trajanja javne rasprave mogu dostaviti u pisanoj formi lično u pisarnici Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac ili poštom na adresu Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac, Kolarova 6, 21 470 Bački Petrovac, kao i elektronskom poštom na adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Dana 10.02.2023. godine (petak), u zgradi Opštine Bački Petrovac, u Bačkom Petrovcu, Kolarova 6, u velikoj sali (I sprat), sa početkom u 11:00 časova, održaće se otvoreni sastanak predstavnika nadležnih organa Opštine Bački Petrovac sa zainteresovanim građanima, udruženjima, stručnom i ostalom javnošću, na kojem će se obrazložiti nacrt Odluke o izradi Plana i prisutni će moći usmeno da iznesu svoje predloge i primedbe povodom istog.

Odluka o izradi Plana se može preuzeti na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs), u prilogu ovog javnog poziva.

                                                                                                     PREDSEDNIK

                                                                                              OPŠTINSKOG VEĆA

                                                                                                       Jasna Šproh

 

1. Javni poziv

2. Одлука о ПДР блока 11 и делова блокова 10 и 12 у насељу Бачки Петровац

3. resenje strateska procena

 

 

 

Popis

baner2022

kupci 1

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

izbori2022

JAZAVAC2

za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Arhiva - Javni pozivi

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика