Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb opstine vestiREPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
PREDSEDNIK OPŠTINE
KOMISIJA ZA OCENU GODIŠNJIH I POSEBNIH PROGRAMA KOJIMA SE OSTVARUJE OPŠTI INTERES U OBLASTI SPORTA U OPŠTINI BAČKI PETROVAC
DANA: 14.03.2017.

Na osnovu Pravilnika o odobravanju, finansiranju i sufinansiranju programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac (u dalјem tekstu: Pravilnik), Komisija za ocenu godišnjih i posebnih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac dana 14.03.2017. godine raspisuje:

JAVNI POZIV 

Za dodelu sredstava za finansiranje POSEBNIH programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u opštini Bački Petrovac.

1. Ukupan iznos sredstava za finansiranje posebnih programa sportskih organizacija iz budžeta opštine Bački Petrovac za 2017. godinu iznosi

300.000,00 dinara

i predviđena su u Odluci o budžetu za 2017. godinu Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“ br.20a/2016) u razdelu 4, glava 1 , program 14 – Razvoj sporta i omladine, funkcija 810 – usluge rekreacije i sporta, programska klasifikacija 1301-0001-Podrška lokalnim sportskim organizacijama, udruženjima i savezima, pozicija 131 i programska klasifikacija 1301-0002-Podrška predškolskom i školskom sportu, pozicija 132, ekonomska klasifikacija 481- Dotacije nevladinim organizacijama.

2. Pod posebnim programima podrezumevaju se sledeća područja u sportu:

   1. Obezbeđenje uslova i organizovanje sportskih kampova za sportski razvoj talentovanih sportista i unapređenje kvaliteta stručnog rada sa njima;
   2. Unapređenje zaštite zdravlјa sportista i obezbeđivanje adekvatnog sportsko-zdravstvenog -obrazovanja sportista, posebno mladih, uklјučujući i antidoping obrazovanje;
   3. sprečavanje negativnih pojava u sportu u Opštini (doping, nasilјe i nedolično ponašanje, nameštanje sportskih rezultata i dr.);
   4. racionalno i namensko korišćenje sportskih sala i sportskih objekata u državnoj svojini čiji je korisnik Opštini i sportskih objekata u svojini Opštine kroz odobravanje njihovog korišćenja za sportske aktivnosti i dodelu termina za treniranje učesnicima u sistemu sporta;

3. Podnosilac programa je u obavezi da podnese sledeću dokumentaciju:
    1. Rešenje o registraciji (APR)

4. Javni poziv se objavlјuje na zvaničnom sajtu Opštine Bački Petrovac i ostaje otvoren u vremenu od 14. marta 2017. godine zaklјučno sa 22. martom 2017. godine.

5. Prijave se podnose u zatvorenoj koverti lično u uslužnom centru opštine Bački Petrovac ili poštom na sledeću adresu:
 Sportski savez Opštine Bački Petrovac - Komisija za ocenu godišnjih i posebnih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac, ul. Kolarova broj 6, sa naznakom: ZA DODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANјE SPORTSKIH ORGANIZACIJA

6. Dokumentacija po javnom pozivu se može preuzeti svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 časova, u uslužnom centru opštine Bački Petrovac, Kolarova broj 6, i na zvaničnom sajtu Opštine Bački Petrovac.

7. Sve dodatne informacije u vezi javnog poziva mogu se dobiti na tel: 0658828022


 Predsednik komisije

Srđan Stojanović

 

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Podsticanje zapošljavanja mladih u Dunavskom regionu južne Bačke

banerkler

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih

ssm2

sco2

Medjunarodni dan devojcica resize