PREDLOG za dodelu sredstava udruženjima za realizaciju programa od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac za 2019. godinu

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
OPŠTINSKO VEĆE
Komisija za sprovođenje Konkursa za dodelu sredstava
udruženjima za realizaciju programa od javnog interesa
za Opštinu Bački Petrovac za 2019. godinu
Broj: 016-4/14-2019-5
Dana: 18.04.2019. godine
Bački Petrovac, Kolarova 6

Na osnovu člana 9. stav 1. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Sl. glasnik RS“, br. 16/2918), a u skladu sa odelјkom V stav 1. Konkursa za dodelu sredstava udruženjima za realizaciju programa od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac za 2019. godinu br. 016-4/13-2019 od 11.02.2019. godine, Komisija za sprovođenje Konkursa za dodelu sredstava udruženjima za realizaciju programa od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac za 2019. godinu, na svojoj 4. sednici održanoj dana 18.04.2019. godine, utvrdila je

 

P R E D L O G

za dodelu sredstava udruženjima za realizaciju programa

od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac za 2019. godinu

                Komisija za sprovođenje Konkursa za dodelu sredstava udruženjima za realizaciju programa od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac za 2019. godinu (u dalјem tekstu: Komisija), nakon razmatranja podnetih prijava na Konkursa za dodelu sredstava udruženjima za realizaciju programa od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac za 2019. godinu (u dalјem tekstu: Konkurs), ocenila je programe udruženja i utvrdila sledeće liste programa:

PROGRAMI U OBLASTI KULTURE:

1

Kulturno-umetničko društvo "Petrovska družina" Bački Petrovac, sa sedištem u Bačkom Petrovcu, Kolarova 3

400.000

2

Kulturno-prosvetno društvo "Jednota", sa sedištem u Gložanu, Maršala Tita 58

400.000

3

Pozorište Vladimir Hurban Vladimirov Bački Petrovac, sa sedištem u Bačkom Petrovcu, Kolarova 4

360.000

4

Kulturno-umetnički centar „Z v o l e n“, Kulpin, sa sedištem u Kulpinu, Maršala Tita 85

260.000

5

MATICA SLOVAČKA U SRBIJI, sa sedištem u Bačkom Petrovcu, Maršala Tita 18

100.000

6

 KULTURNO - UMETNIČKO DRUŠTVO "ĐURA JAKŠIĆ" MAGLIĆ, sa sedištem u Magliću, Maršala Tita 46

100.000

7

 KULTURNO - UMETNIČKO DRUŠTVO "ĐURA JAKŠIĆ" MAGLIĆ, sa sedištem u Magliću, Maršala Tita 46

100.000

8

 KULTURNO - UMETNIČKO DRUŠTVO "ĐURA JAKŠIĆ" MAGLIĆ, sa sedištem u Magliću, Maršala Tita 46

100.000

9

 KULTURNO - UMETNIČKO DRUŠTVO "ĐURA JAKŠIĆ" MAGLIĆ, sa sedištem u Magliću, Maršala Tita 46

100.000

10

 "Udruženje petrovačkih likovnih umetnika", sa sedištem u Bačkom Petrovcu, Maksima Gorkog 17

60.000

11

Radio klub "Petrovec" Bački Petrovac, sa sedištem u Bačkom Petrovcu, Narodne Revolucije 7-9

50.000

12

DRUŠTVO FILATELISTA U BAČKOM PETROVCU, sa sedištem u Bačkom Petrovcu, Narodne Revolucije 7

40.000

13

Kamerni hor "Musica viva", sa sedištem u Bačkom Petrovcu, XIV VUSB 7-9

40.000

14

Udruženje likovnih umetnika "Gložanska paleta", sa sedištem u Gložanu, Maršala Tita 58

10.000

15

Slovački kulturni klub u Srbiji, sa sedištem u Bačkom Petrovcu, Komenskeho 33

0

16

Slovački kulturni klub u Srbiji, sa sedištem u Bačkom Petrovcu, Komenskeho 33

0

17

MESNI ODBOR PETROVEC MATICE SLOVAČKE U SRBIJI, sa sedištem u Bačkom Petrovcu, Maršala Tita 18

0

18

MESNI ODBOR PETROVEC MATICE SLOVAČKE U SRBIJI, sa sedištem u Bačkom Petrovcu, Maršala Tita 18

0

19

MESNI ODBOR PETROVEC MATICE SLOVAČKE U SRBIJI, sa sedištem u Bačkom Petrovcu, Maršala Tita 18

0

UKUPNO:

2.120.000

     

PROGRAMI HUMANITARNOG, PROSVETNOG, INVALIDNOG I VERSKOG KARAKTERA I OSTALI PROGRAMI:

1

Opštinsko udruženje penzionera Bački Petrovac, sa sedištem u Bačkom Petrovcu, Narodne Revolucije 22

250.000

2

Dobrovolјno vatrogasno društvo Gložan, sa sedištem u Gložanu, Maršala Tita 58

170.000

3

YMCA - SERBIA - Bački Petrovac, sa sedištem u Bačkom Petrovcu, Kulpinska 66 B

150.000

4

Udruženje osoba sa posebnim potrebama ZAGRLjAJ, sa sedištem u Kulpinu, Školska 55

135.000

5

Eparhija Bačka - Srpska pravoslavna crkvena opština kulpinska, sa sedištem u Kulpinu, Maršala Tita 98 (kultura)

100.000

6

 "UDRUŽENјE PETROVAČKIH ŽENA", sa sedištem u Bačkom Petrovcu, Maršala Tita 2

100.000

7

Klub polјoprivrednika Bački Petrovac, sa sedištem u Bačkom Petrovcu, Lenjinova 5

90.000

8

Eparhija Bačka - Srpska pravoslavna crkvena opština bačkomaglića, sa sedištem u Magliću, Ive Lole Ribara BB

80.000

9

"Udruženje žena Maglića", sa sedištem u Magliću, Maršala Tita 46

70.000

10

Udruženje žena "Slovenka", sa sedištem u Gložanu, Maršala Tita 58

70.000

11

DRUŠTVO DIJABETIČARA OPŠTINE BAČKI PETROVAC, sa sedištem u Bačkom Petrovcu, Kulpinska 13

60.000

12

Lovačko udruženje "Petrovec" Bački Petrovac, sa sedištem u Bačkom Petrovcu, Jarmočna 38

50.000

13

LOVAČKO DRUŠTVO "GLOŽAN", sa sedištem u Gložanu, Ljudevita Dutka BB

50.000

14

Opštinski vatrogasni savez BAČKI PETROVAC, sa sedištem u Bačkom Petrovcu, Kolarova 11

50.000

15

Lovačko društvo "FAZAN" Maglić, sa sedištem u Magliću, Ive Lole Ribara BB

50.000

16

Eparhija Bačka - Srpska pravoslavna crkvena opština kulpinska, sa sedištem u Kulpinu, Maršala Tita 98

50.000

17

Dobrovolјno vatrogasno društvo Bački Petrovac, sa sedištem u Bačkom Petrovcu, Kolarova 11

50.000

18

UDRUŽENјE MULTIPLE SKLEROZE BAČKA PALANKA, sa sedištem u Bačkoj Palanci, Kralјa Petra Prvog 35

50.000

19

Lovačko društvo "Lesik" Bački Petrovac, sa sedištem u Bačkom Petrovcu, Jarmočna 50

50.000

20

SAVEZ INVALIDA RADA VOJVODINE, OPŠTINSKA ORGANIZACIJA INVALIDA RADA BAČKI PETROVAC, sa sedištem u Bačkom Petrovcu, Narodne Revolucije 22

50.000

21

Ekološki pokret "Zeleni" Opštine Bački Petrovac, sa sedištem u Bačkom Petrovcu, Kolarova 3

40.000

22

Udruženje ekologa "EKOS" Gložan, sa sedištem u Gložanu, Maršala Tita 58

40.000

23

 Udruženje za muzejsku agrarnu baštinu, sa sedištem u Kulpinu, Trg Oslobođenja 7

40.000

24

UDRUŽENјE "SRPSKA NARODNA SLOGA BAČKI PETROVAC", sa sedištem u Bačkom Petrovcu, Kolarova 3

40.000

25

Udruženje robotičara M41+, sa sedištem u Magliću, Maršala Tita 46

40.000

26

Udruženje pčelara "PČELA" Bački Petrovac, sa sedištem u Bačkom Petrovcu, Jarmočna 50

40.000

27

"Asocijacija biciklista Vihor MG", sa sedištem u Magliću, Bratstva i Jedinstva 25A

40.000

28

Udruženje "Čiriklјi", sa sedištem u Bačkom Petrovcu, Hurbanova 4

40.000

29

Udruženje polјoprivrednika Kulpin, sa sedištem u Kulpinu, Trg oslobođenja 7

40.000

30

"Klub Kulpinčana", sa sedištem u Kulpinu, Trg Oslobođenja 7

30.000

31

"Udruženje odgajivača živine golubova, kunića i ptica Bački Petrovac", sa sedištem u Bačkom Petrovcu, Hmelјova 20

30.000

32

"Omladinsko udruženje Aktivan Omladinac Maglić", sa sedištem u Magliću, Maršala Tita 46

30.000

33

"Asocijacija slovačkih udruženja žena", sa sedištem u Bačkom Petrovcu, Maršala Tita 20

30.000

34

Lovačko društvo "FAZAN" Kulpin, sa sedištem u Kulpinu, Kanalska BB

25.000

35

Lovačko društvo "FAZAN" Kulpin, sa sedištem u Kulpinu, Kanalska BB

25.000

36

„Asocijacija slovačkih pedagoga", sa sedištem u Bačkom Petrovcu, XIV VUSB 12

20.000

37

Udruženje žena Kulpina, sa sedištem u Kulpinu, Trg Oslobođenja 7

20.000

38

Udruženje žena Kulpina, sa sedištem u Kulpinu, Trg Oslobođenja 7

20.000

39

Međuopštinsko udruženje civilnih invalida rata - Novi Sad, sa sedištem u Novom Sadu, Bulevar Oslobođenja 6-8

15.000

40

Udruženje polјoprivrednika "Gložan", sa sedištem u Gložanu, Maršala Tita 58

10.000

41

Udruženje polјoprivrednika "Gložan", sa sedištem u Gložanu, Maršala Tita 58

10.000

42

Udruženje polјoprivrednika "Gložan", sa sedištem u Gložanu, Maršala Tita 58

10.000

43

Udruženje polјoprivrednika "Gložan", sa sedištem u Gložanu, Maršala Tita 58

10.000

44

"UDRUŽENјA SRPSKOG-RUSKO-BELORUSKOG PRIJATELjSTVA MAGLIĆ", sa sedištem u Magliću, Sime Šolaje 35

10.000

45

Eparhija Bačka - Srpska pravoslavna crkvena opština čelarevsko-gložanska, sa sedištem u Gložanu, Oslobodilačka 5

0

46

UDRUŽENјE VINOGRADARA I VINARA KULPIN, sa sedištem u Kulpinu, Maršala Tita 91

0

47

"Udruženje vaspitača prosvetnih radnika Slovaka Vojvodine", sa sedištem u Bačkom Petrovcu, Jarmočna BB

0

UKUPNO:

2.380.000

Prilikom ocenjivanja prijavlјenih programa Komisija je uzimala u obzir kriterijume i merila u skladu sa odelјkom IV Konkursa, i vodila računa o raspoloživim sredstvima opredelјenim Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu.

Ovaj Predlog će se objaviti na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac, kao i na portalu e-Uprava.

Učesnici Konkursa imaju pravo prigovora na ovaj Predlog u roku od 8 dana od dana njegovog objavlјivanja.

PREDSEDNIK KOMISIJE

   Srđan Stojanović, s.r.

Budi popisivac

zastava222BANER

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

izbori2022

bilbord izmena baner

baner2022

kupci 1

Popis

JAZAVAC2

za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Arhiva - Javni pozivi

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика