PREDLOG za dodelu sredstava udruženjima za realizaciju programa od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac za 2021. godinu

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
PREDSEDNIK OPŠTINE
Komisija za sprovođenje Konkursa za dodelu sredstava
udruženjima za realizaciju programa od javnog interesa
za Opštinu Bački Petrovac za 2021. godinu
Broj: 016-4/18-2021-7
Dana: 21.04.2021. godine
Bački Petrovac, Kolarova 6

Na osnovu člana 9. stav 1. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Sl. glasnik RS“, br. 16/2018), a u skladu sa odelјkom V stav 1. Konkursa za dodelu sredstava udruženjima za realizaciju programa od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac za 2021. godinu br. 016-1/18-2021-2 od 05.02.2021. godine, Komisija za sprovođenje Konkursa za dodelu sredstava udruženjima za realizaciju programa od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac za 2021. godinu, na svojoj 5. sednici održanoj dana 21.04.2021. godine, utvrdila je

P R E D L O G
za dodelu sredstava udruženjima za realizaciju programa
od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac za 2021. godinu

 

Komisija za sprovođenje Konkursa za dodelu sredstava udruženjima za realizaciju programa od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac za 2021. godinu (u dalјem tekstu: Komisija), nakon razmatranja podnetih prijava na Konkurs za dodelu sredstava udruženjima za realizaciju programa od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac za 2021. godinu (u dalјem tekstu: Konkurs), ocenila je programe udruženja i utvrdila sledeće liste programa:

 

PROGRAMI U OBLASTI KULTURE, HUMANITARNOG, PROSVETNOG, INVALIDNOG I VERSKOG KARAKTERA I OSTALI PROGRAMI

1

DRUŠTVO DIJABETIČARA OPŠTINE BAČKI PETROVAC, sa sedištem u Bačkom Petrovcu, Kulpinska 13

40.000

2

Pozorište Vladimir Hurban Vladimirov Bački Petrovac, sa sedištem u Bačkom Petrovcu, Kolarova 4

30.000

3

"Udruženje petrovačkih likovnih umetnika", sa sedištem u Bačkom Petrovcu, Maksima Gorkog 17

50.000

4

Udruženje likovnih umetnika "Gložanska paleta", sa sedištem u Gložanu, Maršala Tita 58

10.000

5

Kulturno istorijsko društvo „Gložan, 13 april 1941" , sa sedištem u Gložanu, Maršala Tita 58

100.000

6

 Kulturno-umetnički centar „Z v o l e n“, Kulpin, sa sedištem u Kulpinu, Maršala Tita 85

120.000

7

MESNI ODBOR PETROVEC MATICE SLOVAČKE U SRBIJI, sa sedištem u Bačkom Petrovcu, Maršala Tita 18

20.000

8

DRUŠTVO FILATELISTA U BAČKOM PETROVCU, sa sedištem u Bačkom Petrovcu, Narodne Revolucije 7

30.000

9

 KULTURNO - UMETNIČKO DRUŠTVO "ĐURA JAKŠIĆ" MAGLIĆ, sa sedištem u Magliću, Maršala Tita 46

120.000

10

 Kulturno-prosvetno društvo "Jednota", sa sedištem u Gložanu, Maršala Tita 58

250.000

11

Kamerni hor "Musica viva", sa sedištem u Bačkom Petrovcu, XIV VUSB 7-9

30.000

12

Kulturno-umetničko društvo "Petrovska družina" Bački Petrovac, sa sedištem u Bačkom Petrovcu, Kolarova 3

80.000

13

UDRUŽENјE „SRPSKA NARODNA SLOGA“, sa sedištem u Bačkom Petrovcu, Kolarova 3

0

14

Udruženje "Čiriklјi", sa sedištem u Bačkom Petrovcu, Hurbanova 4

30.000

15

Udruženje Roma „Bački Petrovac“, sa sedištem u Bačkom Petrovcu, Tomašikova 6

40.000

16

Udruženje žena "Slovenka", sa sedištem u Gložanu, Maršala Tita 58

80.000

17

"Asocijacija slovačkih udruženja žena", sa sedištem u Bačkom Petrovcu, Maršala Tita 20

                                        20.000

18

MOP i Invalida rada Gložan

20.000

19

"Vojvođanski motivi", sa sedištem u Bačkom Petrovcu, Maršala Tita 20

20.000

20

USR Jezero Špor, sa sedištem u Bačkom Petrovcu, Zmaj Jovina 39

0

21

Lovačko udruženje "Petrovec" Bački Petrovac, sa sedištem u Bačkom Petrovcu, Jarmočna 38

40.000

22

Lovačko društvo "FAZAN" Maglić, sa sedištem u Magliću, Ive Lole Ribara bb

100.000

23

Lovačko društvo "Lesik" Bački Petrovac, sa sedištem u Bačkom Petrovcu, Jarmočna 50

130.000

24

MATICA SLOVAČKA U SRBIJI, sa sedištem u Bačkom Petrovcu, Maršala Tita 18

0

25

LOVAČKO DRUŠTVO "GLOŽAN", sa sedištem u Gložanu, Ljudevita Dutka BB

100.000

26

UDRUŽENјE VINOGRADARA I VINARA KULPIN, sa sedištem u Kulpinu, Maršala Tita 91

60.000

27

Međuopštinsko udruženje civilnih invalida rata - Novi Sad, sa sedištem u Novom Sadu, Bulevar Oslobođenja 6-8

0

28

Ekološki pokret "Zeleni" Opštine Bački Petrovac, sa sedištem u Bačkom Petrovcu, Kolarova 3

20.000

29

"Udruženje vaspitača prosvetnih radnika Slovaka Vojvodine", sa sedištem u Bačkom Petrovcu, Jarmočna BB

30.000

30

„Hristova crkva braće“ Bački Petrovac, sa sedištem u Bačkom Petrovcu, Narodne revolucije 23

50.000

31

UDRUŽENјE GRAĐANA GASTRO KLUB „PETROVEC“, BAČKI PETROVAC, sa sedištem u Bačkom Petrovcu, Maršala Tita 5-7

0

32

Udruženje polјoprivrednika Kulpin, sa sedištem u Kulpinu, Trg oslobođenja 7

10.000

33

Dobrovolјno vatrogasno društvo Gložan, sa sedištem u Gložanu, Maršala Tita 58

100.000

34

Lovačko društvo "FAZAN" Kulpin, sa sedištem u Kulpinu, Kanalska BB

5.000

35

Eparhija Bačka - Srpska pravoslavna crkvena opština čelarevsko-gložanska, sa sedištem u Gložanu, Oslobodilačka 5

200.000

36

Udruženje osoba sa posebnim potrebama ZAGRLjAJ, sa sedištem u Kulpinu, Školska 55

200.000

37

OMLADINSKA SLUŽBA "CHYM", sa sedištem u Bačkom Petrovcu, Polјna 33

30.000

38

Klub polјoprivrednika Bački Petrovac, sa sedištem u Bačkom Petrovcu, Lenjinova 5

200.000

39

"Asocijacija biciklista Vihor MG", sa sedištem u Magliću, Bratstva i Jedinstva 25A

20.000

40

UDRUŽENјE MULTIPLE SKLEROZE BAČKA PALANKA, sa sedištem u Bačkoj Palanci, Kralјa Petra Prvog 35

10.000

41

Radio klub "Petrovec" Bački Petrovac, sa sedištem u Bačkom Petrovcu, Narodne Revolucije 7-9

30.000

42

„KREATIVNA IDEJA“, sa sedištem u Magliću, Sime Šolaje 12

0

43

Dobrovolјno vatrogasno društvo Bački Petrovac, sa sedištem u Bačkom Petrovcu, Kolarova 11

5.000

44

Opštinski vatrogasni savez BAČKI PETROVAC, sa sedištem u Bačkom Petrovcu, Kolarova 11

5.000

45

Eparhija Bačka - Srpska pravoslavna crkvena opština bačkomaglića, sa sedištem u Magliću, Ive Lole Ribara BB

300.000

46

Eparhija Bačka - Srpska pravoslavna crkvena opština kulpinska, sa sedištem u Kulpinu, Maršala Tita 98

0

47

Udruženje za muzejsku agrarnu baštinu, sa sedištem u Kulpinu, Trg Oslobođenja 7

5.000

48

Udruženje ekologa "EKOS" Gložan, sa sedištem u Gložanu, Maršala Tita 58

30.000

49

SAVEZ INVALIDA RADA VOJVODINE, OPŠTINSKA ORGANIZACIJA INVALIDA RADA BAČKI PETROVAC, sa sedištem u Bačkom Petrovcu, Narodne revolucije 22

30.000

50

MESNI ODBOR GLOŽAN MATICE SLOVAČKE U SRBIJI

20.000

51

"UDRUŽENјE PETROVAČKIH ŽENA", sa sedištem u Bačkom Petrovcu, Maršala Tita 2

120.000

52

YMCA - SERBIA - Bački Petrovac, sa sedištem u Bačkom Petrovcu, Kulpinska 66 B

0

53

„Asocijacija slovačkih pedagoga", sa sedištem u Bačkom Petrovcu, XIV VUSB 12

30.000

54

"UDRUŽENјA SRPSKOG-RUSKO-BELORUSKOG PRIJATELjSTVA MAGLIĆ", sa sedištem u Magliću, Sime Šolaje 35

30.000

55

"Udruženje žena Maglića", sa sedištem u Magliću, Maršala Tita 46

55.000

56

"Omladinsko udruženje Aktivan Omladinac Maglić", sa sedištem u Magliću, Maršala Tita 46

10.000

57

„Klub polјoprivrednika Maglić", sa sedištem u Magliću, Maršala Tita 46

100.000

58

Baptistička crkva Bački Petrovac, sa sedištem u Bačkom Petrovcu, Kulpinska 84

30.000

59

Opštinsko udruženje penzionera Bački Petrovac, sa sedištem u Bačkom Petrovcu, Narodne Revolucije 22

300.000

60

Udruženje žena Kulpina, sa sedištem u Kulpinu, Trg Oslobođenja 7

5.000

61

Udruženje pčelara "PČELA" Bački Petrovac, sa sedištem u Bačkom Petrovcu, Jarmočna 50

40.000

62

Udruženje polјoprivrednika "Gložan" sa sedištem u Gložanu, Maršala Tita 58

120.000

63

Lokalna akciona grupa „Ravnica Bačke“ sa sedištem u Baču, Trg dr Zorana Đinđića 4

40.000

64

Omladinsko udruženje „Omladina za bolјi život“ sa sedištem u Magliću, Ćirpanova 26

50.000

65

Udruženje odgajivača živine, golubova, kunića i pilića Bački Petrovac sa sedištem u Bačkom Petrovcu, Hmelјova 20

40.000

66

Mesna organizacija invalida rada Bački Petrovac sa sedištem u Bačkom Petrovcu, Narodne revolucije 22

10.000

67

Slovački evangelistički a.v. crkveni hor u Bačkom Petrovcu, sa sedištem u Bačkom Petrovcu, Svatoplukova 3a

200.000

68

Asocijacija za istraživanje kulture slovaka u Vojvodini, sa sedištem u Bačkom Petrovcu, Janka Jesenskog 19a

0

69

Mesna organizacija penzionera „Maglić“ sa sedištem u Magliću

0

70

Mesna organizacija penzionera „Bački Petrovac“ sa sedištem u Bačkom Petrovcu

0

71

Mesna organizacija penzionera „Kulpin“ sa sedištem u Kulpinu

0

 

4.000.000

     

Prilikom ocenjivanja prijavlјenih programa Komisija je uzimala u obzir kriterijume i merila u skladu sa odelјkom IV Konkursa, i vodila računa o raspoloživim sredstvima opredelјenim Odlukom o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2021. godinu.

Ovaj Predlog će se objaviti na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici Opštine Bački Petrovac, kao i na portalu e-Uprava.

Učesnici Konkursa imaju pravo prigovora na ovaj Predlog u roku od 8 dana od dana njegovog objavlјivanja.

PREDSEDNIK KOMISIJE

  Srđan Stojanović, s.r.

 

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика