Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Јавни позиви и конкурси

  1. Raspisuje se Oglas za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog nadmetanja – licitacije, po tržišnim uslovima, i to sledećih nepokretnosti:

Опширније: Oglas za za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog...

Скупштина Општине Бачки Петровац, на основу чл. 36. ст. 3. и 4. и чл. 39. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016), и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП „Прогрес“ Бачки Петровац, бр. 011-50/2017-02 од 20.07.2017. године, на својој XIV седници одржаној дана 20.07.2017. године, оглашава

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за избор директора Јавног комуналног предузећа

„Прогрес“ Бачки Петровац

Опширније: Јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа „Прогрес“ Бачки Петровац

Скупштина Општине Бачки Петровац, на основу чл. 36. ст. 3. и 4. и чл. 39. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП „Комуналац“ Маглић бр. 011-51/2017-02 од 20.07.2017. године на својој XIV седници одржаној дана 20.07.2017. године, оглашава

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за избор директора Јавног предузећа за комуналне и стамбене послове

„Комуналац“ Маглић

Опширније: Јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа за комуналне и стамбене послове „Комуналац“ Маглић

Raspisuje se Oglas za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog nadmetanja – licitacije, po tržišnim uslovima, i to sledećih nepokretnosti:

Dvosoban stan br. 11 na drugom spratu koji se sastoji od prostorija označenih br. 1-7 u površini od 57,49 m2 a kome stanu pripada i prostorija u podrumu označena br. 19 u površini od 6,25 m2 u dvospratnoj stambenoj zgradi u ul. 14. VUSB br 7-9, upisan u zknj. ul. br. 7048/11 KO Bački Petrovac, sagr. na parc. br. 1861 ...>

Опширније: Oglas za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog...

Na osnovu člana 35. i 36. Zakona o kulturi (Službeni glasnik RS, br. 72/2009) i  člana 22. i 23. Statuta Muzeja vojvođanskih Slovaka (dalje MVS), Upravni odbor MVS u Bačkom Petrovcu raspisuje

Konkurs za izbor direktora Muzeja vojvođanskih Slovaka

Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove:

Опширније: Konkurs za izbor direktora Muzeja vojvođanskih Slovaka

Овим Решењем врши се додела средстава за суфинансирање  пројеката у области јавног информисања на територији општине Бачки Петровац, а у складу са спроведеним јавним позивом  и на основу предлога Комисије, од 21.03.2017. године, на следећи начин:

Опширније: Решење о додели средстава за суфинансирање проjеката за остваривање јавног интереса у области...

Опширније: Јавни позив за доделу средстава из Буџета Општине Бачки Петровац за 2017.годину намењених...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ намењених финансирању и суфинансирању:

I. Програма у области културе и уметности, које у оквиру својих програмских активности реализују организације или удружења током 2017. године, у укупном износу од 2.000.000,00 динара. Средства су предвиђена у Одлуци о буџету за 2017. годину Општине Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“ бр.20а/2016) у разделу 4, глава 1 , функција 820 – услуге културе, програм 13, програмска класификација 1201- 0002, позиција 126, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама, културно-уметничка друштва;

Опширније: Јавни позив за доделу средстава из Буџета Општине Бачки Петровац за 2017.годину намењених...

Опширније: Oglas za davanje u zakup poslovno-kancelarijskog prostora  u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac...Raspisuje se Oglas za davanje u zakup poslovno-kancelarijskog prostora u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac, čiji je korisnik Slovačko Vojvođansko Pozorište, u postupku prikupljanja pismenih ponuda, po tržišnim uslovima, i to:

Опширније: Oglas za davanje u zakup poslovno-kancelarijskog prostora u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac...

Опширније: Јавни позив за доделу средстава за финансирање ПОСЕБНИХ програма којима се остварује општи интерес...1. Укупан износ средстава за финансирање посебних програма спортских организација из буџета општине Бачки Петровац за 2017. годину износи

300.000,00 dinara

Опширније: Јавни позив за доделу средстава за финансирање ПОСЕБНИХ програма којима се остварује општи интерес...

JLIB_HTML_PAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Архива - Јавни позиви