OBAVEŠTENJE O RASPISANIM JAVNIM KONKURSIMA APV

Pokrajinski sekretarijati APV raspisali su nekoliko konkursa za udruženja, zadruge, privrednike i poljoprivredna gazdinstva.

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

1. Konkurs za dodelu sredstava iz Godišnjeg programa korišćenja sredstava iz Budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2021. godinu.

Cilј Konkursa za dodelu sredstava iz godišnjeg programa korišćenja sredstava iz budžetskog fonda za šume AP Vojvodine za 2021. godinu (u dalјem tekstu: Konkurs) jeste povećanje šumovitosti AP Vojvodine, pobolјšanje stanja šuma, unapređivanje otvorenosti šuma i unapređivanje rasadničke proizvodnje.

Više informacija na  http://www.psp.vojvodina.gov.rs/VestiCyr.aspx?Id=22494

2. Konkurs za raspodelu sredstava iz Budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2021. godinu.

Cilј ovog konkursa jeste unapređenje stanja populacije divlјači i njenih staništa, opremanje korisnika lovišta i praćenje stanja pojedinih vrsta divlјači na teritoriji AP Vojvodine.

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstva za izradu i realizaciju programa i projekata razvoja lovstva i unapređivanja stanja populacije divlјači i njenih staništa na teritoriji AP Vojvodine i druge namene u skladu sa Zakonom o divlјači i lovstvu.

Više informacija na  http://www.psp.vojvodina.gov.rs/VestiCyr.aspx?Id=22496

3. konkurs za dodelu sredstava za podršku mladima u ruralnim područjima na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini.

Cilј ovog konkursa jeste demografska obnova ruralnih područja AP Vojvodine radi podsticanja ostanka mladih u ruralnim područjima odnosno njihovog povratka iz gradova.

Više informacija na http://www.psp.vojvodina.gov.rs/VestiCyr.aspx?Id=22490

4. Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranјe troškova nabavke priključne mehanizacije, mašina i opreme za organsku proizvodnju na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini.

Cilј Konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova nabavke priklјučne mehanizacije, mašina i opreme za organsku proizvodnju na teritoriji AP Vojvodine u 2021.godini (u dalјem tekstu: Konkurs) jeste unapređenje organske proizvodnje u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Više informacija na http://www.psp.vojvodina.gov.rs/VestiCyr.aspx?Id=22488

5. Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranјe investicija za preradu voća, povrća (uključujući i pečurke), na teritoriji AP Vojvodine u 2021.godini.

Cilј Konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija za preradu voća, povrća (uklјučujući i pečurke) na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini (u dalјem tekstu: Konkurs) jeste ulaganje u novu opremu, radi povećanja prihoda na polјoprivrednim gazdinstvima i zapošlјavanja ruralnog stanovništva.

Više informacija na http://www.psp.vojvodina.gov.rs/VestiCyr.aspx?Id=22486

6. Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranјe nabavke konstrukcija i opreme za biljnu proizvodnјu u zaštićenom prostoru na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini.

Cilј konkursa jeste intenzivnije korišćenje i zaštita polјoprivrednih zemlјišnih resursa u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2021. godini.

Više informacija na http://www.psp.vojvodina.gov.rs/VestiCyr.aspx?Id=22484

7. Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranјe nabavke opreme i sistema za navodnјavanјe i opreme za poboljšanјe vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini.

Cilј konkursa jeste povećanje obradivih površina pod opremom i sistemima za navodnjavanje u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini, kao i zaštita zemlјišta kroz sprečavanje razvoja korova uz pobolјšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima bilјaka.

Više informacija na http://www.psp.vojvodina.gov.rs/VestiCyr.aspx?Id=22482

8. Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranјe investicija u nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanјe proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja u 2021. godini.

Cilј konkursa jeste povećanje površina zasada voća pod sistemom protivgradne zaštite kao i povećanje površina pod novim zasadima voća i vinove loze u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2021. godini.

Više informacija na http://www.psp.vojvodina.gov.rs/VestiCyr.aspx?Id=22478

9. Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za opremanјe stočarskih farmi u AP Vojvodini u 2021. godini.

Cilј Konkursa je povećanje efikasnosti, konkurentnosti i održivosti proizvodnje na farmama u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini u 2021. godini.

Više informacija na http://www.psp.vojvodina.gov.rs/VestiCyr.aspx?Id=22480

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA OBRAZOVANJE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANJINE- NACIONALNE ZAJEDNICE

1. Javni konkurs za sufinansiranje programa i projekata usmereni na unapređenje prava nacionalnih manjina – nacionalnih zajednica u AP Vojvodini u 2021. godini

Više informacija na http://www.puma.vojvodina.gov.rs/etext.php?ID_mat=10833

2. Javni konkurs za sufinansiranje programa i projekata očuvanja i negovanja multikulturalnosti i međunacionalne tolerancije u AP Vojvodini u 2021. godini.

Više informacija na http://www.puma.vojvodina.gov.rs/etext.php?ID_mat=10840

3. Konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata u oblasti obrazovanja u AP Vojvodini u 2021. godini.

Više informacija http://www.puma.vojvodina.gov.rs/etext.php?ID_mat=10847

izbori2022

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

vakcina19

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика