Rešenje o imenovanju stručne Komisije za ocenjivanje projekata u oblasti javnog informisanja radi ostvarivanja javnog interesa na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2018. godinu

Imenuje se Komisija za ocenjivanje projekata podnetih na Javni  poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog  informisanja na teritoriji opštine Bački Petrovac u 2018. godini i izradu predloga o dodeli sredstava (u dalјem tekstu: Komisija)

REPUBLIKA SRBIJA
AP VOJVODINA
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
PREDSEDNIK OPŠTINE
Broj: 016-1/30-2018
Dana: 08.05.2018. godine
Bački Petrovac

 

 

Na osnovu člana 24. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br. 83/14 i 58/15. i 12/16-autentično tumačenje), i člana 19. 20. i 21. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni Glasnik RS“ broj 126/14), i člana 13. stav 1. i 2. , Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja opštine Bački Petrovac („Službeni list opštine Bački Petrovac“, br.2/2018), i Statuta opštine Bački Petrovac („Službeni list opštine Bački Petrovac“, br. 1/2014), predsednik opštine Bački Petrovac je dana 08.05.2018. godine doneo:

 

REŠENјE
o imenovanju stručne Komisije za ocenjivanje projekata u oblasti javnog informisanja radi ostvarivanja javnog interesa na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2018. godinu

 

I

Imenuje se Komisija za ocenjivanje projekata podnetih na Javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Bački Petrovac u 2018. godini i izradu predloga o dodeli sredstava (u dalјem tekstu: Komisija) u sastavu:

1. RADOJICA MALI novinar, direktor lokalnog radija u Beloj Crkvi, Bela Crkva Ul. Prizrenska br. 54. na predlog Udruženja elektronskih medija ComNet Subotica , A. Čarnojevića br. 3.2. DEJANA TUCIĆ Samostalni stručnjak-novinar iz Zrenjanina , Bagremova br.1.

 

3. ŽARKO MANDIĆ novinar i direktor preduzeća Lotel Plus d.o.o. Televizija Lotel Plus , iz Loznice ul. Miloša Pocerca br.8.

 

 II

Komisija na prvoj sednici bira predsednika Komisije.
Zadatak Komisije je:
1. da na osnovu Javnog poziva za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Bački Petrovac u 2018. godini, izvrši stručnu ocenu pristiglih projekata i sačini obrazloženi predlog o raspodeli sredstava potpisan od strane svih članova Komisije i isti dostavi predsedniku opštine radi donošenja odluke o raspodeli sredstava.
Ocenjivanje projekata vrši svaki član Komisije nezavisno, za svaki projekat i po svakom od kriterijuma.
Komisija je dužna da na pismeni zahtev predsednika opštine, ukoliko uoči nepravilnosti ili greške, iste, u roku određenom u zahtevu, ispravi i tako ispravlјen predlog dostavi predsedniku opštine.
Komisija o svom radu vodi zapisnik.

III

Ovo rešenje stupa na snagu danom donošenja i biće objavlјeno na zvaničnom sajtu opštine Bački Petrovac www.backipetrovac.rs

Obrazloženje

Predsednik opštine Bački Petrovac raspisao je Javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Bački Petrovac u 2018. godini.
Odredbama člana 24. Stav 3. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br. 83/14 i 58/15 i 12/16 autentično tumačenje ), i odredbama člana 19. stav 1. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni Glasnik RS“ broj 126/14) između ostalog je propisano da rukovodilac organa, koji je raspisao konkurs, rešenjem imenuje stručnu komisiju za ocenu projekata podnetih na konkurs, sa zadatkom da sačine predlog o dodeli sredstava sa obrazloženjem.
Odredbe člana 24. stav 4. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br. 83/14 i 58/15), i odredbama člana 21. stav 4. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni Glasnik RS“ broj 126/14) između ostalog je propisano da se većina članova Komisije imenuje na predlog novinarskih i medijskih udruženja, ukoliko takav predlog postoji, a shodno članu 22. stav 1. Pravilnika, Komisija na prvoj sednici bira predsednika komisije.
Imajući u vidu izneto, a na osnovu pristiglih predloga pojedinaca –novinara i medijskih udruženja, za članove Komisije za ocenu projekata i dodelu sredstava po napred navedenom pozivu, odlučeno je kao u dispozitivu Rešenja. 

           

 

                                                                                Predsednik opštine Bački Petrovac

                                                                                                SRĐAN SIMIĆ

 

Dokument za preuzimanje:

Rešenje o imenovanju komisije

 

Budi popisivac

zastava222BANER

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

izbori2022

bilbord izmena baner

baner2022

kupci 1

Popis

JAZAVAC2

za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Arhiva - Javni pozivi

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика