Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Javni konkursi

Skupština Opštine Bački Petrovac, na osnovu čl. 36. st. 3. i 4. i čl. 39. Zakona o javnim preduzećima („Sl. glasnik RS“, br. 15/2016) i Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JKP „Komunalac“ Maglić br. 011-51/2017-02 od 20.07.2017. godine na svojoj XIV sednici održanoj dana 20.07.2017. godine, oglašava

J A V N I   K O N K U R S

za izbor direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove

„Komunalac“ Maglić

Opširnije: Javni konkurs za izbor direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić

Na osnovu člana 35. i 36. Zakona o kulturi (Službeni glasnik RS, br. 72/2009) i  člana 22. i 23. Statuta Muzeja vojvođanskih Slovaka (dalje MVS), Upravni odbor MVS u Bačkom Petrovcu raspisuje

Konkurs za izbor direktora Muzeja vojvođanskih Slovaka

Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove:

Opširnije: Konkurs za izbor direktora Muzeja vojvođanskih Slovaka

Opširnije: Javni poziv za dodelu sredstava za finansiranje troškova sportskih organizacija iz budžeta opštine...1. Ukupan iznos sredstava za finansiranje troškova Sportskih organizacija iz budžeta opštine Bački Petrovac iznosi :

5.500.000,00 dinara

Opširnije: Javni poziv za dodelu sredstava za finansiranje troškova sportskih organizacija iz budžeta opštine...

Opširnije: Javni poziv za dodelu sredstava za finansiranje POSEBNIH programa kojima se ostvaruje opšti...1. Ukupan iznos sredstava za finansiranje posebnih programa sportskih organizacija iz budžeta opštine Bački Petrovac za 2017. godinu iznosi

300.000,00 dinara

Opširnije: Javni poziv za dodelu sredstava za finansiranje POSEBNIH programa kojima se ostvaruje opšti...

ZAIZBORE2020

Plakat PROGRAM SNS 2021 web1

sergej ćetković web

JAZAVAC2

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Arhiva - Javni pozivi