Rani javni uvid povodom izrade plana detaljene regulacije biciklističke staze

REPUBLIKA SRBIJA
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac
ODELjENјE ZA PRIVREDU, URBANIZAM, KOMUNALNO-STAMBENE I INSPEKCIJSKE POSLOVE

u skladu sa članom 45a. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br.72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14)

o g l a š a v a

RANI JAVNI UVID

POVODOM IZRADE PLANA DETALJNE REGULACIJE BICIKLISTIČKE STAZE UZ KANAL OKM HS DTD NOVI SAD – SAVINO SELO U KO BAČKI PETROVAC

Odluka o izradi Plana detalјne regulacije biciklističke staze uz kanal OKM HS DTD Novi Sad – Savino Selo u KO Bački Petrovac je objavlјena u „Službenom listu Opštine Bački Petrovac“, broj 10/2017.

Rani javni uvid održaće se u trajanju od 15 dana, od 12. marta do 26. marta 2018. godine u zgradi Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, kancelarija broj 9, u Bačkom Petrovcu, Ulica Kolarova br.6, odnosno objavlјen na internet stranici Opštine Bački Petrovac.

Odelјenje za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove kao nosilac izrade ovog plana organizuje rani javni uvid u cilјu upoznavanja javnosti sa opštim cilјevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, mogućim rešenjima za urbanu obnovu, kao i efektima planiranja.

Pozivaju se organi, organizacije i javna preduzeća koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora i izgradnju objekata da daju mišlјenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu.

Pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi Odelјenju za privredu, urbanizam, komunalno-stambene i inspekcijske poslove, poštom ili putem prijemne kancelarije Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac (Uslužni centar, šalter br.1), u toku trajanja ranog javnog uvida, zaklјučno sa 26. martom 2018. godine. Primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica koje evidentira nosilac izrade plana mogu uticati na planska rešenja.

 

 

 

Popis

baner2022

blue-christmas-2-1348885-Recovered.jpg

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

vakcina19

izbori2022

JAZAVAC2

za sajt

Preuzimanje dokumenata

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt srpski latinica

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика