Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Javni konkursi

Skupština Opštine Bački Petrovac, na osnovu čl. 36. st. 3. i 4. i čl. 39. Zakona o javnim preduzećima („Sl. glasnik RS“, br. 15/2016) i Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JKP „Komunalac“ Maglić br. 011-51/2017-02 od 20.07.2017. godine na svojoj XIV sednici održanoj dana 20.07.2017. godine, oglašava

J A V N I   K O N K U R S

za izbor direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove

„Komunalac“ Maglić

Čítať ďalej: Javni konkurs za izbor direktora Javnog preduzeća za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić

Podľa článkov 35 a 36 Zákona o kultúre (Úradný vestník RS, č. 72/2009) a článku 22. a 23. Štatútu Múzea vojvodinských Slovákov (ďalej MVS), Správna rada MVS v Báčskom Petrovci vypisuje:

Súbeh na voľbu riaditeľa Múzea vojvodinských Slovákov

Kandidáti majú spĺňať nasledovné podmienky:

Čítať ďalej: Súbeh na voľbu riaditeľa Múzea vojvodinských Slovákov

Čítať ďalej: Verejná výzva na udelenie prostriedkov na financovanie nákladov športových organizácií z rozpočtu...1. Celková suma prostriedkov na financovanie nákladov športových organizácií z rozpočtu Obce Báčsky Petrovec vynáša

5.500.000,00 dinara

Čítať ďalej: Verejná výzva na udelenie prostriedkov na financovanie nákladov športových organizácií z rozpočtu...

Čítať ďalej: Verejná výzva na udelenie prostriedkov na financovanie OSOBITNÝCH programov, ktorými sa...1. Celková suma prostriedkov na financovanie osobitných programov športových organizácií z rozpočtu Obce Báčsky Petrovec na rok 2017 vynáša

300.000,00 dinara

Čítať ďalej: Verejná výzva na udelenie prostriedkov na financovanie OSOBITNÝCH programov, ktorými sa...

ZAIZBORE2020

Plakat PROGRAM SNS 2021 web1

sergej ćetković web

JAZAVAC2

Doklady na stiahnutie

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Archív - Verejné výzvy