Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE BAČKI PETROVAC
Broj: 016-2/169-2018
Dana: 14.01.2019. godine
Bački Petrovac

 

JAVNI POZIV
ZA UČEŠĆE U RASPRAVI POVODOM
NACRTA PROGRAMA RADA SKUPŠTINE OPŠTINE BAČKI PETROVAC
ZA 2 0 1 9. GODINU

 

Na osnovu člana 4. stav 3. i člana 7. i 8. Odluke o vrstama propisa koje donosi Skupština opštine Bački Petrovac, za koje je obavezna javna rasprava, te postupku i načinu sprovođenja javne rasprave („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 9/2018), javnosti Opštine Bački Petrovac se upućuje javni poziv za učešće u javnoj raspravi povodom

- nacrta Programa rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2019. godinu.

Svoje predloge, sugestije i primedbe na nacrt okvirnog Programa rada Skupštine opštine Bački Petrovac za 2019. godinu možete dostaviti do 31.01.2019. godine,

- lično (dostavom istih u prijemnu kancelariju Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac),
- putem pošte na adresu:
Skupština opštine Bački Petrovac
Služba Skupštine opštine i Opštinskog veća
21 470 Bački Petrovac, ul. Kolarova 6. ili
- putem elektronske pošte na e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING.


NAČELNIK OPŠTINSKE UPRAVE
Jaroslava Čanji Jević, dipl. prav.

 

 

Dokument za preuzimanje:


NACRT Programa rada SO-e Bački Petrovac za 2019. god.


 

ZAIZBORE2020

Plakat PROGRAM SNS 2021 web1

sergej ćetković web

vakcina19

JAZAVAC2

Doklady na stiahnutie

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt slovački

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac