OGLAS za otuđenje pokretne stvari –vozila iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog nadmetanja – licitacije

Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za prodaju vozila, na osnovu člana 6. Rešenja Opštinskog veća o pokretanju postupka otuđenja pokretne stvari – vozila iz javne svojine Opštine Bački Petrovac br. 016-4/115-2018 od 24.05.2018. godine, dana 13.06.2018. godine raspisuje

O G L A S
za otuđenje pokretne stvari –vozila iz javne svojine Opštine Bački Petrovac
u postupku javnog nadmetanja – licitacije

Raspisuje se Oglas za otuđenje pokretnih stvari iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog nadmetanja – licitacije, i to: putničko vozilo marke PEŽO 406, 2002 godište, neregistrovan i nije u voznom stanju.

 

Marka

Tip

Motor

God.

proizv.

 

Zapremina/snaga ( ccm/kw)

Početna cena u RSD

Vozilo nije u voznom stanju;neregistrovan

PEŽO

406

Benzin

2002

1998

30.000,00

 

Uslovi otuđenja: Vozilo se prodaje u viđenom stanju, a kupac preuzima kuplјenu stvar o sopstvenom trošku.

Podaci o predmetu otuđenja: Pregled vozila, koje je predmet otuđenja, može se izvršiti u dvorištu Vatrogasnog doma u Bačkom Petrovcu, u ul.Kolarova br.11 svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 časova a više informacija se mogu dobiti u Opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac, u Bačkom Petrovcu, ul. Kolarova br.6. Kontakt osoba: Milena Grbić, telefon:  021/780-378.

Cena: Ponuđeni iznos cene za otuđenje vozila mora biti veći od početnog iznosa iz oglasa. Licitacioni korak u postupku javnog nadmetanja iznosi 5.000,00 dinara. Plaćanje se vrši odjednom, neposredno nakon potpisivanja kupoprodajnog ugovora.

Kriterijumi za izbor najpovolјnijeg ponuđača: nakon sprovedenog postupka javnog nadmetanja-licitacije, vozilo se prodaje učesniku licitacije koji je ponudio najvišu cenu.

 

Učesnici: Učesnici u postupku javnog nadmetanja mogu biti pravna i fizička lica.

 

Podnošenje prijave: Prijave za učešće u postupku javnog nadmetanja - licitacije se podnose na posebnom obrascu koji se predaje Komisiji na dan održavanja postupka javnog nadmetanja, neposredno pre održavanja postupka. Kada se jednom počne sa javnim nadmetanjem, nove prijave se neće primati. Obrazac prijave se može preuzeti u pisarnici Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, ili skinuti sa zvanične internet prezentacije Opštine Bački Petrovac.

Prijava za učešće u postupku javnog nadmetanja mora da sadrži:

- za fizička lica: ime i prezime, JMBG i adresu stanovanja

- za pravna lica: poslovno ime, matični broj i PIB, sedište, potpis ovlašćenog lica i pečat.

Uz prijavu za učešće u postupku javnog nadmetanja se podnosi:

- za fizička lica fotokopija lične karte,

- za pravna lica rešenje o upisu u odgovarajući registar privrednih subjekata,

- uredno ovlašćenje za zastupanje (po potrebi).

Polaganje depozita: Za učešće u postupku javnog nadmetanja-licitacije utvrđuje se depozit u iznosu od 10 % od iznosa početne cene, odnosno, u iznosu od 3.000,00 dinara, koji se uplaćuje neposredno pre učestvovanja u javnom nadmetanju.

 

Održavanje postupka: Javno nadmetanje – licitacija će se sprovesti 25.06.2018. godine, u Velikoj sali zgrade Opštine Bački Petrovac, Kolarova 6, Bački Petrovac, sa početkom u 12,00 časova. Postupak javnog nadmetanja smatra se uspelim ako je u postupku učestvovao najmanje jedan učesnik.

 

Rok za povraćaj depozita učesnicima koji nisu uspeli u postupku javnog nadmetanja - licitacije: Učesniku u postupku koji je ponudio najviši iznos cene za otuđenje pokretne stvari zadržava se uplaćeni depozit do potpisivanja kupoprodajnog ugovora i uračunava se u kupoprodajnu cenu. Učesniku u postupku koji ne ponudi najviši iznos cene, depozit za učešće će se vratiti istog dana nakon sprovedenog postupka. Učesnik u postupku koji ne uplati kupoprodajnu cenu na dan potpisivanja kupoprodajnog ugovora, gubi pravo na povraćaj uplaćenog depozita.

Objavlјivanje oglasa: Oglas će se objaviti dana 14.06.2018. godine na oglasnim tablama Opštine Bački Petrovac i mesnih zajednica, kao i na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Bački Petrovac.

  PREDSEDNICA KOMISIJE  

  Anna Vrbovska, master ek.

 

prilog:


Obrazac prijave

Oglas


 

Popis

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

sns baner

vakcina19

izbori2022

JAZAVAC2

razvoj pozitiv baner za sajt

Doklady na stiahnutie

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

baner sajt slovački

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика