OGLAS za otuđenje pokretne stvari –vozila iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog nadmetanja – licitacije

grb drzavni mali

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Opština Bački Petrovac
Opštinsko veće
Komisija za sprovođenje postupka otuđenja pokretne stvari-vozila
iz javne svojine Opštine Bački Petrovac
Broj:46-35/2021-05
Dana: 09.02.2022.godine
Bački Petrovac

Komisija za sprovođenje postupka otuđenja pokretnih stvari-vozila iz javne svojine Opštine Bački Petrovac, na osnovu člana 2. Rešenja Opštinskog veća o pokretanju postupka otuđenja pokretne stvari – vozila iz javne svojine Opštine Bački Petrovac br. 016-4/106-2021 od 15.07.2021. godine i Zaklјučka br.016-4/1169-8-2022 od 24.01.2022.godine, dana 09.02.2022. godine raspisuje

 

O G L A S
za otuđenje pokretne stvari –vozila iz javne svojine Opštine Bački Petrovac
u postupku javnog nadmetanja – licitacije

 

Raspisuje se Oglas za otuđenje pokretne stvari iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog nadmetanja – licitacije, za sledeće vozilo:

a) putničko vozilo marke ZASTAVA KORAL IN 1.1, u voznom stanju, 7B siva svetla metalizirana, broj šasije: VX1145A0001103118, broj motora: 128A0641609110, zapremina motora: 1116, benzin 98, godina proizvodnje: 2006, datum prve registracije: 18.07.2006.godine, za koji je istekla registracija.

POČETNA CENA: 20.000,00 dinara

Podaci o predmetu otuđenja: Pregled vozila navedenog pod tačkom a) može se izvršiti na parkingu Opštinske uprave opštine Bački Petrovac, u ul.Kolarova br.6, svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 časova a više informacija se mogu dobiti u Opštinskoj upravi Opštine Bački Petrovac, u Bačkom Petrovcu, ul. Kolarova br.6. Kontakt osoba: Milena Krstić, telefon: 021/780-378.

Cena: Utvrđena visina kupoprodajne cene predstavlјa početnu, odnosno najnižu cenu. Licitacioni korak u postupku javnog nadmetanja iznosi 2.000,00 dinara. Plaćanje se vrši odjednom, neposredno nakon potpisivanja kupoprodajnog ugovora.

Kriterijumi za izbor najpovolјnijeg ponuđača: nakon sprovedenog postupka javnog nadmetanja-licitacije, vozilo se prodaje učesniku licitacije koji je ponudio najvišu cenu i koji je isplatio kupoprodajnu cenu.

Učesnici: Učesnici u postupku javnog nadmetanja mogu biti pravna i fizička lica.

Podnošenje prijave: Prijave za učešće u postupku javnog nadmetanja - licitacije se podnose na posebnom obrascu koji se predaje pisarnici Opštine Bački Petrovac do 17.02.2022.godine najkasnije do 12,00 časova, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za Komisiju za sprovođenje postupka otuđenja pokretnih stvari-vozila iz javne svojine Opštine Bački Petrovac“. Obrazac prijave se može preuzeti u pisarnici Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac, ili skinuti sa zvanične internet prezentacije Opštine Bački Petrovac.

Prijava za učešće u postupku javnog nadmetanja mora da sadrži:
- za fizička lica: ime i prezime, JMBG i adresu stanovanja
- za pravna lica: poslovno ime, matični broj i PIB, sedište, potpis ovlašćenog lica i pečat.

Uz prijavu za učešće u postupku javnog nadmetanja se podnosi:
- za fizička lica fotokopija lične karte,
- za pravna lica rešenje o upisu u odgovarajući registar privrednih subjekata,
- uredno ovlašćenje za zastupanje (po potrebi),
- dokaz o uplati depozita.

Polaganje depozita: Za učešće u postupku javnog nadmetanja-licitacije utvrđuje se depozit u iznosu od 10 % od iznosa početne cene, koji se uplaćuje na račun br.840-776804-44 Op.uprava-pos.dep.licitacija, po modelu 97, poziv na broj 59-207.

Održavanje postupka: Javno nadmetanje – licitacija će se sprovesti 17.02.2022.godine, u maloj sali zgrade Opštine Bački Petrovac, Kolarova 6, Bački Petrovac, sa početkom u 13,00 časova. Postupak javnog nadmetanja smatra se uspelim ako je u postupku učestvovao najmanje jedan učesnik.

Rok za povraćaj depozita učesnicima koji nisu uspeli u postupku javnog nadmetanja - licitacije: Učesniku u postupku koji je ponudio najviši iznos cene za otuđenje pokretne stvari zadržava se uplaćeni depozit do potpisivanja kupoprodajnog ugovora i uračunava se u kupoprodajnu cenu. Učesniku u postupku koji ne ponudi najviši iznos cene, depozit za učešće će se vratiti istog dana nakon sprovedenog postupka. Učesnik u postupku koji ne uplati kupoprodajnu cenu na dan potpisivanja kupoprodajnog ugovora, gubi pravo na povraćaj uplaćenog depozita.

Objavlјivanje oglasa: Oglas će se objaviti dana 09.02.2022.godine na oglasnim tablama Opštine Bački Petrovac i mesnih zajednica, kao i na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Bački Petrovac.

 

 

PREDSEDNICA KOMISIJE
Milena Nišić, spec.struk.ekon.

Obrazac prijave

Budi popisivac

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

izbori2022

bilbord izmena baner

baner2022

kupci 1

Popis

JAZAVAC2

za sajt

Преузимање докумената

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Архива - Јавни позиви

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика