Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

naslovna

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
OPŠTINSKO VEĆE
Broj: 016-4/276-2019
Dana: 24.12.2019. godine
Bački Petrovac, Kolarova 6

Na osnovu člana 11. stav 2. Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“, br. 129/2007, 83/2014 - dr. zakon, 101/2016 - dr. zakon i 47/2018), člana 105. stav 2. Statuta Opštine Bački Petrovac („Sl. list Opštine Bački Petrovac“, br. 3/2019), Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac, na svojoj 102. sednici održanoj dana 26.11.2019. godine, građanima, udruženjima, stručnoj i ostaloj javnosti, u p u ć u j e

 

J A V N I P O Z I V
za učešće u javnoj raspravi
o nacrtu Strategije bezbednosti saobraćaja na putevima opštine Bački Petrovac
za period od 2019. do 2024. godine sa akcionim planom

 

Javna rasprava o nacrtu Strategije bezbednosti saobraćaja na putevima opštine Bački Petrovac za period od 2019. do 2024. godine sa akcionim planom počinje danom objavlјivanja ovog javnog poziva na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Bački Petrovac i traje 20 dana, odnosno do 13. januara 2020. godine.

Predlozi i primedbe na nacrt Strategije bezbednosti saobraćaja na putevima opštine Bački Petrovac za period od 2019. do 2024. godine sa akcionim planom se u toku trajanja javne rasprave mogu dostaviti u pisanoj formi lično u pisarnici Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac ili poštom na adresu Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac, Kolarova 6, 21470 Bački Petrovac, kao i elektronskom poštom na adresu JLIB_HTML_CLOAKING.

Dana 9. januara 2020. godine (četvrtak), u zgradi Opštine Bački Petrovac, u Bačkom Petrovcu, Kolarova 6, u maloj sali (I sprat), sa početkom u 12,00 časova, održaće se otvoreni sastanak predstavnika nadležnih organa Opštine Bački Petrovac sa zainteresovanim građanima, udruženjima, stručnom i ostalom javnošću, na kojem će se obrazložiti predmetni nacrt strategije a prisutni će moći usmeno da iznesu svoje predloge i primedbe povodom istog.

Nacrt Strategije bezbednosti saobraćaja na putevima opštine Bački Petrovac za period od 2019. do 2024. godine sa akcionim planom se može preuzeti na zvaničnoj internet prezentaciji Opštine Bački Petrovac (www.backipetrovac.rs), u prilogu ovog javnog poziva.


PREDSEDNIK OPŠTINSKOG VEĆA
Srđan Simić

Dokumenti:


AP BACKI PETROVAC

Javni poziv za javnu raspravu startegije bezbednosti saobraćaja sa akcionim planom

naslovna

Strategija Bački Petrovac PREDLOG


 

 

 

 

ZAIZBORE2020

Plakat PROGRAM SNS 2021 web1

sergej ćetković web

vakcina19

JAZAVAC2

Doklady na stiahnutie

SREDNJOROCNI PLAN2

PLAN RAZVOJA3

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48
Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Podsticanje zapošljavanja mladih u Dunavskom regionu južne Bačke

banerkler

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih

ssm2

sco2

Medjunarodni dan devojcica resize