Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Javni pozivi i konkursi

Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za prodaju vozila, na osnovu člana 6. Rešenja Opštinskog veća o pokretanju postupka otuđenja pokretne stvari – vozila iz javne svojine Opštine Bački Petrovac br. 016-4/115-2018 od 24.05.2018. godine, dana 13.06.2018. godine raspisuje

Čítať ďalej: OGLAS za otuđenje pokretne stvari –vozila iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku...

Preuzmite ovde:


Rešenje - Mediji


 

 

Imenuje se Komisija za ocenjivanje projekata podnetih na Javni  poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog  informisanja na teritoriji opštine Bački Petrovac u 2018. godini i izradu predloga o dodeli sredstava (u dalјem tekstu: Komisija)

Čítať ďalej: Rešenje o imenovanju stručne Komisije za ocenjivanje projekata u oblasti javnog informisanja radi...

Na osnovu čl. 7. t. 5. I čl. 8. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Sl. glasnik RS“, br. 8/2012, 94/2013 i 93/2015), u skladu sa odelјkom V st. 2. i 3. Javnog poziva za dodelu sredstava udruženjima za realizaciju programa od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac br. 016-4/24-2018-3 od 14.02.2018. godine, povodom Predloga za dodelu sredstava udruženjima za realizaciju programa od javnog interesa za Opštinu Bački Petrovac u 2018. godini br. 016-4/24-2018-6 od 21.03.2018. godine, Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac, na svojoj 47. sednici održanoj dana 12.04.2018. godine, jednoglasno je donelo

Čítať ďalej: REŠENјE o dodeli sredstava udruženjima za realizaciju programa od javnog interesa za Opštinu Bački...

Čítať ďalej: OGLAS za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog...Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Opština Bački Petrovac
OPŠTINSKO VEĆE
Komisija za davanje u zakup, otuđenje
i pribavlјanje nepokretnosti u
javnu svojinu Opštine Bački Petrovac
Broj: 46-3/2018-05
Dana: 23.03.2018. godine
Bački Petrovac

Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac, Komisija za davanje u zakup, otuđenje i pribavlјanje nepokretnosti u javnu svojinu  Opštine Bački Petrovac, na osnovu člana 3. Odluke o uslovima i postupku sprovođenja pribavlјanja i otuđenja neposrednom pogodbom, kao i davanja u zakup, pribavlјanja i otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac putem javnog nadmetanja i prikuplјanja pismenih ponuda („Službeni list opštine Bački Petrovac“, br. 4/14) i člana 3. Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac br. 011-3/2018-02 od 19.03.2018. godine („Službeni list Opštine Bački Petrovac“ br.2/2018), dana 23.03.2018. godine, raspisuje

O G L A S

za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac

u postupku javnog nadmetanja – licitacije

Čítať ďalej: OGLAS za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog...

 

 

Republika Srbija                                                                                                                                                               

Autonomna Pokrajina Vojvodina

OPŠTINA BAČKI PETROVAC

OPŠTINSKO VEĆE

Komisija za ocenjivanje programa udruženja

Opštine Bački Petrovac

Čítať ďalej: PREDLOG za dodelu sredstava udruženjima za realizaciju programa od javnog interesa za Opštinu...

JLIB_HTML_PAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ZAIZBORE2020

Plakat PROGRAM SNS 2021 web1

sergej ćetković web

JAZAVAC2

Doklady na stiahnutie

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Archív - Verejné výzvy