Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Republika Srbija

Autonomna Pokrajina Vojvodina

OPŠTINA BAČKI PETROVAC

Skupština opštine Bački Petrovac

P r e d s e d n i k

Broj: 016 – 3/29 – 2018 - 02

Dana: 19.11.2018. godine

Bački Petrovac

 

P O Z I V

 

 

            U skladu sa članom 116. tačka 1. i 117. stav 4. Statuta Opštine Bački Petrovac – prečišćeni tekst („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 1/2014) i članom 3. alineja 1.  Odluke o roku i načinu sprovođenja javne rasprave o nacrtu Statuta Opštine Bački Petrovac te o pripremi i utvrđivanju predloga Statuta Opštine Bački Petrovac („Službeni list Opštine Bački Petrovac“, br. 7/2018), upućujem  poziv za  o t v o r e n i   s a s t a n a k  povodom javne rasprave u vezi

  • teksta nacrta Statuta Opštine Bački Petrovac.

Otvoreni sastanak će se održati dana 28.11.2018. godine (s r e d a), u velikoj sali Skupštine opštine Bački Petrovac, ul. Kolarova 6, u Bačkom Petrovcu (na I spratu), sa početkom u 18,00 časova.

 

Na otvorenom sastanku će članovi Radne grupe Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac (koja je pripremila tekst nacrta Statuta Opštine Bački Petrovac), o b r a z  l o ž i t i rešenja koja su data u tekstu nacrta Statuta, odnosno biće predočene primedbe i predlozi, koji su podneti na navedeni tekst u javnoj raspravi, do datuma održavanja otvorenog sastanka.

 

Sa tekstom nacrta Statuta Opštine Bački Petrovac javnost se mogla upoznati putem opštinskog sajta: http://www.backipetrovac.rs, pošto je isti objavlјen 01.11.2018. godine. 

Pozivam Vas da se na ovom otvorenom sastanku aktivno uklјučite u javnu raspravu u

vezi ovog važnog opšteg akata Opštine Bački Petrovac, koji bi trebalo da bude donet od strane Skupštine opštine Bački Petrovac do kraja decembra 2018. godine.

                                                                                                    P R E D S E D N I K

                                                                                             SKUPŠTINE OPŠTINE

                                                                                                      dr Jan Šulјan, s.r.

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac