Решење о додели средстава за суфинансирање проjеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бачки Петровац у 2017. години

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: 016-1/69-2017

Дана: 21.03.2016

Бачки Петровац

            На основи члана 25. Закона о јавном информисању и медијима („Сл. гласник РС“, број 83/2014), и члана 24. и 25. Правилника о суфијнансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник РС“, број 126/2014 и 58/2015), и на основу предлога Комисије за оцењивање пројеката у области јавног информисања ради остваривања јавног интереса на територији општине Бачки Петровац за 2017. годину, Председник општине Бачки Петровац доноси :

 

Решење

 о додели средстава за суфинансирање проjеката за остваривање јавног интереса у области јавног  информисања на територији општине Бачки Петровац у 2017. години

 

I

Овим Решењем врши се додела средстава за суфинансирање  пројеката у области јавног информисања на територији општине Бачки Петровац, а у складу са спроведеним јавним позивом  и на основу предлога Комисије, од 21.03.2017. године, на следећи начин:

 

 

Редни број

Назив издавача медија

Опредељена средства

1.

ТЕЛЕВИЗИЈА ПЕТРОВЕЦ , Индустријса зона бб Бачки Петровац

„ХРОНИКА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ „

600.000,00

2.

РАДИО ПЕТРОВЕЦ ДОО , Бачки Петровац , Ул. Коларова бр.2. БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

„ЗАЈЕДНО ДО САЗНАЊА И ЗНАЊА“

600.000,00

3.

ББ РАДИО МЕДИЈСКИ ЦЕНТАР „БЛУ „ БАЧКИ БРЕСТОВАЦ , Војвођанска 54.

„РЕГИОНАЛНА ХРОНИКА“

100.000,00

4.

НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ ИНФОРМЕР – ИНФО ИТ МЕДИА , Теразије 5/7 Београд

„ВОДИЧ КРОЗ ОПШТИНЕ И ГРАДОВЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ,

                                УПОЗНАЈТЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ „

 

200.000,00

5.

ДЕЛТА ТЕЛЕВИЗИЈА ДОО НОВИ САД , НОВИ САД , Булевар ослобођења бр.127 , В спрат .

„ВЕСТИ ИЗ БАЧКОГ ПЕТРОВЦА“

300.000,00

6.

MEDIJSKA MREŽA DOO BEOГРАД Trg Nikole Pašića br. 7/II  Beograd

„БАЧКИ ПЕТРОВАЦ У ЕПИЦЕНТРУ“

200.000,00

7.

БРИФ МЕДИА НЕТ ДОО ПЕТРОВАРАДИН Арчибалда Рајса 14

„ Бачкопетровачки кибицфенстер „

1.000.000,00

8.

СРБИЈА ДАНАС Доо , Булевар М. Пупина 165 е Нови Београд

„БАЧКИ ПЕТРОВАЦ – МЕСТО КОЈЕ ВОЛИМО“

300.000,00

9.

ИНВИЦТУС МЕДИА  ДОО  БЕОГРАД Булевар Михајла Пупина 165 е  „ВОДИЧ КРОЗ ДИЈАБЕТЕС“

200.000,00

Укупна  предложена средства за расподелу износе : 3.500.000,00 динара

 

 

ПОДРЖАНЕ ПРИЈАВЕ:

ТЕЛЕВИЗИЈА ПЕТРОВЕЦ , Индустријса зона бб Бачки Петровац чија је пријава запримљена 20.02.2017.године, конкурисали су са предлогом пројекта „ Кроника општине Бачки Петровац“. Укупна вредност пројекта је 3.700.000,00 динара од чега 2.900.000,00 су средства за које се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе и 800.000,00 из средстава подносиоца пријаве.

Поднета документација пристигла је у року.Комисија сматра да ће реализација пројекта који подраумева емитовање програма на језику Словачке националне заједнице допринети остваривању права словачке заједнице у погледу употребе језика. Циљеви пројекта према мишљењу Комисије јасно су дефинисани. Комисија је такође узела у обзир препоруку односно мишљење Националног савета Словачке националне мањине. На основу критериума за оцену пројекта члана 18. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у остваривању јавног интереса да пројекат задовољава степен утицаја на квалитет утицаја на циљне групе. Комисија сматра и предлаже Председнику општине Бачки Петровац да се наведени пројекат суфинансира износом од 600.000,00 динара у делу персоналних трошкова.

РАДИО ПЕТРОВЕЦ ДОО , Бачки Петровац , Ул. Коларова бр.2. БАЧКИ ПЕТРОВАЦ чија је пријава запримљена 14.02.2017. године, конкурисали су са предлогом пројекта“ Заједно до сазнања и знања“. Укупна вредност пројекта је 3.130.000,00 динара од чега 2.500.000,00 су средства за које се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе и 630.000,00 динара из средстава подносиоца пријаве.

Поднета документација пристигла је у року. Комисија сматра да би реализација пројекта значајно допринела остваривању јавног интереса у складу са Законом о јавном инфоримисању и медијима посебно у оласти емитовања програма на језику Словачке националне заједнице. Комисија сматра да су у пројекту добро постављени општи и специфични циљеви и јасно дефинисане циљне групе, а у складу са критеријумима за оцену пројекта члана 18. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у остваривању јавног интереса да пројекат задовољава степен утицаја на квалитет утицаја на циљне групе. Комисија сматра и предлаже Председнику општине Бачки Петровац да се наведени пројекат суфинансира износом од 600.000,00 динара у делу персоналних трошкова.

ББ РАДИО МЕДИЈСКИ ЦЕНТАР „БЛУ „ БАЧКИ БРЕСТОВАЦ , Војвођанска 54. чија је пријава запримљена 20.02.2017. године, конкурисали су са предлогом пројекта“ Регионална хроника“. Укупна вредност пројекта је 1.590.000,00 динара од чега 1.240.000,00 су средства за које се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе и 350.000,00 динара из средстава подносиоца пријаве.

Поднета документација пристигла је у року. Комисија сматра да су упројекту јасно дефинисане циљне групе у односу на опис стања и идентификацију проблема те значај реализације пројекта, а у складу са критеријумима за оцену пројекта из члана 18. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у остваривању јавног интереса да пројекат задовољава степен утицаја на квалитет утицаја на циљне групе. Комисија сматра и предлаже Председнику општине Бачки Петровац да се наведени пројекат суфинансира износом од 100.000,00 динара и то уделу оперативних трошкова.

НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ ИНФОРМЕР – ИНФО ИТ МЕДИА , Теразије 5/7 Београд чија је пријава запримљена 21.02.2017. године, конкурисали су са предлогом пројекта“ Водич кроз општине и градове у Републици Србији упознајте Бачки Петровац“. Укупна вредност пројекта је 1.875.000,00 динара од чега 1.500.000,00 су средства за које се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе и 375.000,00 динара из средстава подносиоца пријаве.

Поднета документација пристигла је у року. Комисија сматра да је у пројекту дат опис стања у складу са значајем реализације наведеног пројекта, а у складу са критеријумима за оцену пројекта из члана 18. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у остваривању јавног интереса да пројекат задовољава степен утицаја на квалитет утицаја на циљне групе. Комисија сматра и предлаже Председнику општине Бачки Петровац да се наведени пројекат суфинансира износом од 200.000,00 динара.

ДЕЛТА ТЕЛЕВИЗИЈА ДОО НОВИ САД , НОВИ САД , Булевар ослобођења бр.127 , V sprat чија је пријава запримљена 13.02.2017. године, конкурисали су са предлогом пројекта“ Вести из Бачког Петровца“. Укупна вредност пројекта је 1.300.000,00 динара од чега 1.000.000,00 су средства за које се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе и 300.000,00 динара из средстава подносиоца пријаве.

Поднета документација пристигла је у року. Комисија сматра да су упројекту правилно постављени општи и специфични циљеви у односу на идентификацију проблема односно опис стања.У пројекту је приказан јасан план активности а буџет је разрађен и усклађен са пројектним активностима и бројем медијских садржаја. Задовољени су критеријуми из члана 18. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у остваривању јавног интереса да пројекат задовољава степен утицаја на квалитет утицаја на циљне групе. Комисија сматра и предлаже Председнику општине Бачки Петровац да се наведени пројекат суфинансира износом од 300.000,00 динара.

МЕДИЈСКА МРЕЖА ДОО БЕОГРАД Трг Николе Пашића бр. 7/II  Beograd чија је пријава запримљена 13.02.2017. године, конкурисали су са предлогом пројекта“ Бачки Петровац у епицентру“. Укупна вредност пројекта је 1.886.825,00 динара од чега 486.825,00 су средства за које се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе и 1.400.000,00 динара из средстава подносиоца пријаве.

Поднета документација пристигла је у року. Комисија сматра да ће општи циљ пројекта допринети остваривању промене у смислу дугорочне користи за циљне групе које су правилно дефинисане, а у складуса критеријуми из члана 18. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у остваривању јавног интереса да пројекат задовољава степен утицаја на квалитет утицаја на циљне групе. Комисија сматра и предлаже Председнику општине Бачки Петровац да се наведени пројекат суфинансира износом од 200.000,00 динара.

БРИФ МЕДИА НЕТ ДОО ПЕТРОВАРАДИН Арчибалда Рајса 14 чија је пријава запримљена 22.02.2017. године, конкурисали су са предлогом пројекта“ Бачкопетровачки кибицфенстер“. Укупна вредност пројекта је 1.728.000,00 динара од чега 1.380.000,00 су средства за које се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе и 348.000,00 динара из средстава подносиоца пријаве.

Поднета документација пристигла је у року. Комисија сматра да је у пројекту дат јасан опис стања и да су добро дефинисани циљеви који ће кроз реализацију пројекта донети очекивану позитивну промену.Комисија сматра да је пројекат усклађен са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група а у складуса критеријуми из члана 18. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у остваривању јавног интереса да пројекат задовољава степен утицаја на квалитет утицаја на циљне групе. Комисија сматра и предлаже Председнику општине Бачки Петровац да се наведени пројекат суфинансира износом од 1.000.000,00 динара и то у делу оперативни трошкова већим делом као и у делу персоналних трошкова мањим делом.

СРБИЈА ДАНАС Доо , Булевар М. Пупина 165 е Нови Београд чија је пријава запримљена 23.02.2017. године, конкурисали су са предлогом пројекта“ Бачки Петровац место које волимо“. Укупна вредност пројекта је740.045,00 динара од чега 330.188,00 су средства за које се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе и 409.857,00 динара из средстава подносиоца пријаве.

Поднета документација пристигла је у року. Комисија сматра да је на основу критеријума за оцену пројекта предвиђених  у члану 18. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса да су у пројекту усклађене планиране активности са циљевима очекиваним резултатима и потребама циљних група. Комисија сматра и предлаже Председнику општине Бачки Петровац да се наведени пројекат суфинансира у износу од 300.000,00 динара и то већим делом оперативних трошкова као и мањим делом персоналних трошкова.

ИНВИЦТУС МЕДИА  ДОО  БЕОГРАД Булевар Михајла Пупина 165 е чија је пријава запримљена 22.02.2017. године, конкурисали су са предлогом пројекта“ Водич кроз диабетес“. Укупна вредност пројекта је5.408.000,00 динара од чега 360.000,00 су средства за које се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе и 5.048.000,00 динара из средстава подносиоца пријаве.

Поднета документација пристигла је у року. Комисија сматра да приказани резултати пројекта показују јасно остваривање постављених циљева те да су јасно представљени индикатори резултата. По мишљењу Комисије пројекат је одржив и након финансирања по основу Конкурса. Комисија сматра и предлаже Председнику општине Бачки Петровац да се наведени пројекат суфинансира у износу од 200.000,00 динара.


ПРИЈАВЕ КОЈЕ НИСУ ПОДРЖАНЕ:

НОВИНСКА АГЕНЦИЈА БЕТА ПРЕСС ДОО , Краља Милана бр. 4. Београд „За Бачки Петровац-о Бачком Петровцу“ чија је пријава запримљена 22.02.2017. године. Укупна вредност предложеног пројекта је 860.000,00 од чега 690.000,00 су средства за које се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе и 170.000,00 динара из средстава подносиоца пријаве.

Поднета документација пристигла је у року. Комисија сматра да је у пројекту дат нејасан опис стања и идентификација проблема те да је недовољно јасно дефинисан значај реализације пројекта. На основу приказаних резултата није према мишљењу Комисије видљиво остварење постављених циљева пројекта.

Коисија сматра и предлаже председнику општине Бачки Петровац да се овај пројекат не подржи односно не суфинансира.

МЕДИЈА ЦЕНТАР ДОО  БЕОГРАД  , Теразије бр.3. „Бачки Петровац општина спремна за инвестиције“ чија је пријава запримљена 22.02.2017. године. Укупна вредност предложеног пројекта је 420.500,00 од чега 297.000,00 су средства за које се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе и 124.500,00 динара из средстава подносиоца пријаве.

Поднета документација пристигла је у року. Комисија сматра да је у пројекту дат уопштен и недовољно јасно дефинисан опис стања те погрешно дефинисана циљна група.Комисија сматра да на основу приказаних резултата није могуће предвидети остварење циљева задатиху пројекту. Коисија сматра и предлаже председнику општине Бачки Петровац да се овај пројекат не подржи односно не суфинансира.

ИНСТИТУТ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ  ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗЕЛЕНИ КРУГ „ ЕКО ЛИСТ „ Александра Невског 32. Нови Сад  „Еколошки промотери општине Бачки Петровац“ чија је пријава запримљена 22.02.2017. године. Укупна вредност предложеног пројекта је 1.540.000,00 од чега 1.208.000,00 су средства за које се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе и 332.000,00 динара из средстава подносиоца пријаве.

Поднета документација пристигла је у року. Комисија сматра да су у пројекту нејасно дефинисане циљне групе те да су општи и специфични циљеви пројекта непрецизно постављени. Комисија сматра да је буџет пројекта предимензиониран у односу на постављени план активности пројекта. Коисија сматра и предлаже председнику општине Бачки Петровац да се овај пројекат не подржи односно не суфинансира.

РАДИО ДИФУЗНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ 021“ D.0.0. Нови Сад , Светозара Милетића 45. Нови Сад „Петровац на длану“ чија је пријава запримљена 20.02.2017. године. Укупна вредност предложеног пројекта је 1.125.000,00 од чега 900.000,00 су средства за које се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе и 225.000,00 динара из средстава подносиоца пријаве.

Поднета документација пристигла је у року. Комисија сматра да пројекат нема јасно дефинисан идентификован проблем, не најбоље постављен циљ пројекта, да циљне групе нису јасно и прцизно дефинисане, а предвиђене активности за реализацију пројекта нису адекватно разрађене. Сам план реализације пројекта садржи неке непотребне детаље а са друге стране му недостају неке битне ставке као што је формирање пројектног тима и слично. Идентификовани резултати нису у складу са циљем пројекта. Наведене непрецизности неиспуњавају критеријуме из Правилника из 1 критериума, тачка 1. алинеа 2,3. и 4. и тачка 2. алинеа 1, 3. и 4.

Стога Комисија сматра и предлаже председнику општине Бачки Петровац да се овај пројекат не подржи односно не суфинансира.

НС-АС Д.О.О. НОВИ САД , Народног фронта   73. Нови Сад „Војвођански репортери-боља сарадња са локланим институцијама и цивилним друштвом у јаном интересу“ чија је пријава запримљена 23.02.2017. године. Укупна вредност предложеног пројекта је 400.000,00 од чега 300.000,00 су средства за које се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе и 100.000,00 динара из средстава подносиоца пријаве.

Поднета документација пристигла је у року. Комисија сматра да је у пројекту нејасно дефинисан опис стања и значај реализације пројекта те погрешно постављени циљеви. Анализа ризика према мишљењу Комисије није исправно дефинисана. Стога Комисија сматра и предлаже председнику општине Бачки Петровац да се овај пројекат не подржи односно не суфинансира.

ВИДЕОНЕТ ДОО БЕОГРАД , Његошева бр.21. БеоградБачки Петровац-локална демократија уживо-пренос заседања Скупштине општине Бачки Петровац“ чија је пријава запримљена 23.02.2017. године. Укупна вредност предложеног пројекта је 612.500,00 од чега 490.000,00 су средства за које се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе и 122.500,00 динара из средстава подносиоца пријаве.

Поднета документација пристигла је у року. Комисија сматра дасе пренос Скупштинских заседања не може финансирати из средстава опредељених конкурсом већ путем јавне набавке. Стога Комисија сматра и предлаже председнику општине Бачки Петровац да се овај пројекат не подржи односно не суфинансира.

ДНЕВНИК ВОЈВОДИНА ПРЕСС , Булевар ослобођења 81. Нови СадБачки Петровац у фокусу чија је пријава запримљена 21.02.2017. године. Укупна вредност предложеног пројекта је 1.866.000,00 од чега 1.430.000,00 су средства за које се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе и 436.000,00 динара из средстава подносиоца пријаве.

Поднета документација пристигла је у року. Комисија сматра да је у пројекту дат уопштен опис стања те да је циљ непрецизно постављен. Приказани резултати су немерљиви а предложени буџет је предимензиониран у односу на број понуђених садржаја. Стога Комисија сматра и предлаже председнику општине Бачки Петровац да се овај пројекат не подржи односно не суфинансира.

КАНАЛ 9 д.о.о. за маркетинг , радио и телевизију , Димитрија Бугарског 12 а. Нови Сад „Ми дошли у Бачки Петровац“ чија је пријава запримљена 21.02.2017. године. Укупна вредност предложеног пројекта је 1.495.692,00 од чега 977.928,00 су средства за које се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе и 517.764,00 динара из средстава подносиоца пријаве.

Поднета документација пристигла је у року. Комисија сматра да резултати представљени пројектом не воде постизању специфичних циљева и нису мерљиви те да су индикатори резултата приказани нејасно. Комисија сатра да су општи и специфични циљеви пројекта непрецизно постављени а да је буџет предимензиониран у односу на број понуђених садржаја. Стога Комисија сматра и предлаже председнику општине Бачки Петровац да се овај пројекат не подржи односно не суфинансира.

РТВ ПАНОНИЈА- Пакис продукција ( огранак Панонија плус ) , Арсе Тодоровића бр. 5. Нови Сад „Хроника Општине Бачки Петровац“ чија је пријава запримљена 21.02.2017. године. Укупна вредност предложеног пројекта је 1.672.000,00 од чега 1.320.000,00 су средства за које се аплицира из буџета јединице локалне самоуправе и 352.000,00 динара из средстава подносиоца пријаве.

Поднета документација пристигла је у року. Комисија сматра да је у пројекту дат уопштен опис стања а да су примарне и секундарне циљне групе погрешно дефинисане док је сам циљ пројекта нејасно дефинисан. Стога Комисија сматра и предлаже председнику општине Бачки Петровац да се овај пројекат не подржи односно не суфинансира.

II

 

Износ средстава којим ће се суфинансирати пројекти за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бачки Петровац у 2017. години је 4.000.000 РСД, која су предвиђена Одлуком о буџету за 2017. годину.

III

 

У складу са Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања, додељена средства се преносе корисницима на основу закључених уговора о додели средстава за финансирање потреба у области јавног информисања између корисника и општине, којим ће се уредити права, обавезе и одговорности уговорених страна.

IV

 

Решење Председника општине  о додели средстава је коначно и објавиће се на званичној интернет страници  општине Бачки Петровац и доставити сваком учеснику конкурса у електронској форми.

 

Образложење

 

Дана 23.01.2017. године расписан је Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бачки Петровац у 2017. години и био је отворен до 22.02.2017.  ( објављен на сајту Општине Бачки Петровац ) . На јавни позив се пријавило се 18 медијских кућа и конкурисало са  18 пројеката. Комисија за оцену Пројеката , именована Решењем Председника општине , предложила је пројекте које треба суфинансирати у 2017. години , као и износе средстава за предложене пројекте . На основу детаљно образложеног Предлога Комисије , Председник општине је донео Решење о о расподели средстава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања , у општини Бачки Петровац , за 2017. годину, а све на основу члана V Јавног позива .

У складу са чланом чланом 7. Јавног позива за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Бачки Петровац у 2017. позвана су  новинарска и медијска удружења да предложе чланове   Комисије за оцењивање пројеката у области јавног информисања на територији општине Бачки Петровац за 2017. годину . Формирана је трочлана комисија, која је размотрила пристигле пријаве и проценила који су од предложених пројеката  најбољи да се преко њих  оствари општи јавни интерес у области јавног информисања, те је у том смислу и прослеђен Предлог Председнику општине , на основу којег је и донето ово Решење .

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

                                                                                              СРЂАН  СИМИЋ

 

 

Budi popisivac

sdsadas

JAVNO DOSTAVLJANJE

kulen3

izbori2022

bilbord izmena baner

baner2022

kupci 1

Popis

JAZAVAC2

za sajt

Преузимање докумената

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Архива - Јавни позиви

Izbor jezika • Výber jazyka • Избор језика